Zpět na materiály, výrobky, technologie

Rozvoj elektromobility závisí na dostupnosti a cenách vybraných kovů a vzácných zemin

12. října 2022


Mezi kovy nezbytné pro výrobu baterií a elektromobilů patří např. lithium, kobalt, měď, grafit, nikl, prvky vzácných zemin či hliník. Očekává se, že poptávka po mědi, hliníku, manganu, kobaltu a lithiu se bude v období let 2020 až 2050 zvyšovat o zhruba 10 % ročně, poptávka po niklu téměř o 12 % za rok. Energetická transformace, přechod na elektromobilitu má slabá místa. Vedle nedostatku surovin patří k rizikovým místům koncentrace těžby v nestabilních zemích, koncentrace kontroly těžby, ale i velká nejistota, kdo jejich těžbu ovládá. Jaká je světová produkce těchto kovů, kde se těží a kdo těžbu ovládá?

Kobalt

Kobalt se původně používal v metalurgii pro výrobu slitin, kterým zlepšuje vlastnosti. Dnes se používá pro výrobu Li-ion baterií. Např. osobní elektromobil s dojezdem 500 km potřebuje pro svou 300 kg baterii přibližně 10 kg kobaltu. Téměř 70 % světové produkce se těží v Demokratické republice Kongo. Tato země má i nejvyšší procento celosvětových prokázaných zásob. Na druhém místě v produkci je s velkým odstupem Rusko. Důležité je nejen místo těžby, ale také to, kdo tuto těžbu kontroluje. Největší producenti kobaltu jsou registrováni ve Spojeném království, Švýcarsku a v Číně. Ačkoliv 69 % produkce kobaltu pochází z Demokratické republiky Kongo, firmy tam registrované se podílejí na celosvětové produkci jen 3,5 %. Společnost Glencore s největším podílem na produkci kobaltu vlastní rodina Glasenbergů z Jihoafrické republiky. Když sečteme známé podíly z různých firem, tak Čína ovládá minimálně 24 % světové těžby. Evropa nemá žádnou účast. Společnost Eurasian je sice registrována ve Spojeném království, ale je kontrolována vládou Kazachstánu.

Měď

Největším producentem mědi je Chile, následuje Peru a Čína. Největšími producenty jsou firmy ze Spojeného království následované firmami registrovanými v Chile, Spojených státech a Mexiku. Čína je na pátém místě. Kdo ovládá největší firmy produkující měď? Na rozdíl od trhu s kobaltem není trh s mědí tak koncentrovaný. Např. Čína ovládá jen 11 % trhu.

Lithium

Více než polovina světové produkce lithia připadá na Austrálii, následuje Chile a Čína. Největší zásoby má Chile, následuje Austrá­lie. Řada zemí se aktivně snaží nalézt zásoby lithia na svém území. Na rozdíl od těžby kobaltu jsou firmy produkující lithium registrovány v zemích, kde těží. Čína kontroluje 33 % trhu. Evropa nekontroluje nic. USA mají teoretický vliv přes podíly držené investičními fondy.

Nikl

Těžba je silně koncentrována do Indonésie (těží zahraniční společnosti). Na dalších místech jsou Filipíny (těží místní firma) a Rusko. Sídla těžebních společností těžících nikl jsou rozptýlenější; v případě niklu nemá Čína významný podíl na kontrole společnosti.

Prvky vzácných zemin

Jde o kovy vzácných zemin, tj. skupinu prvků, kterou tvoří skandium, yttrium a všechny lanthanoidy. Jsou to měkké kovy s výbornými magnetickými vlastnostmi. Málokdy se vyskytují v takových koncentracích, aby se vyplatila těžba. Ta navíc představuje velkou zátěž pro životní prostředí. Používají se ve výrobě špičkových technologií od lékařských přístrojů až po vojenské obranné systémy. Jsou nepostradatelné při přechodu na bezemisní ekonomiku; celosvětová poptávka po nich poroste. Kontrolu nad celosvětovou těžbou i zásobami vzácných zemin má Čína. Čína je také dominantním dodavatelem polykrystalického křemíku pro výrobu solárních panelů. Spolu s Ruskem dominuje v produkci antimonu potřebného pro baterie, solární panely, polovodiče i větrné turbíny. Na Čínu připadalo 53 % produkce, na druhé Rusko 20 %, třetí místo patří Tádžikistánu s 19 % světové produkce antimonu. Rovněž výroba oceli se přesouvá do Číny, kde její cena není zatížena až 50% navýšením emisními povolenkami jako v Evropě.

Další část dodavatelského řetězce

Další částí dodavatelského řetězce je zpracování vytěžených surovin. I v tomto případě patří Číně drtivé prvenství.

Závěr

Slabým místem transformace se stávají suroviny, respektive jejich cena. Pro Evropu a USA budou klíčové programy na zajištění dodávek kritických surovin, programy na hledání nových nalezišť, strategické obchodní dohody, nákupy těžařů, vytváření ekonomických a bezpečnostních aliancí, výzkum a vývoj nových technologií s nižší materiálovou náročností. 

Zdroj:
Česká spořitelna, Ekonomické a strategické analýzy

 

Tab. 1 Země s nejvyšší produkcí kobaltu (2020)

Země

Procento celkové produkce [%]

Procento z celkových prokázaných zásob [%]

Kongo

69,0

46,1

Rusko

6,3

3,3

Austrálie

4,0

18,4

Kuba

2,7

6,6

Kanada

2,6

2,9

Nová Kaledonie (Francie)

1,2

Ostatní

14,2

 

Tab. 2 Země s nejvyšší produkcí mědi (2020)

Země

Procento celkové produkce [%]

Procento z celkových zásob [%]

Chile

27,8

22,7

Peru

10,4

8,8

Čína

8,3

3,0

Kongo

7,8

3,5

USA

5,8

5,5

Austrálie

4,3

10,6

Zambie

4,1

2,4

Rusko

3,9

7,0

Mexiko

3,6

6,0

Indonésie

2,5

2,7

Polsko

1,9

3,5

Ostatní

19,5

24,3

 
 

Tab. 3 Země produkující lithium (2020)

Země

Procento celkové produkce [%]

Procento z celkových zásob [%]

Austrálie

54,2

25,9

Chile

16,3

41,8

Čína

12,6

6,8

Argentina

7,3

10,0

Ostatní

9,6

15,5

 
 
 
Tab. 4 Země s nejvyšší produkcí niklu (2020)
 

Země

Procento celkové produkce [%]

Procento z celkových prokázaných zásob [%]

Indonésie

39,4

22,1

Filipíny

12,5

5,1

Rusko

8,9

7,9

Nová Kaledonie

7,5

Austrálie

5,8

22,1

Kanada

5,5

2,1

Čína

3,9

2,9

Brazílie

2,7

16,8

Guatemala

2,1

Ostatní

11,8