Zpět na stavby

Řešení odhlučnění tramvajové dopravy a tramvajových tratí

22. října 2011
Miroslav Penc

Současné požadavky na konstrukci tramvajových tratí znamenají vyrovnat se s rostoucím nápravovým tlakem a vyšším účinkem brzdných a rozjezdových sil, vyvolaným užíváním těžších vozidel (s pevnější vozovou skříní). To vše je, kvůli špičkové frekvenci tramvajových vlaků, přesahující v centru Prahy 60 spojů za hodinu v jednom směru, spojeno s velkým počtem hlukových událostí.

Autor:Hlukové limity, platné v České republice, jsou považovány za velmi přísné. V neposlední řadě slouží tramvajové tratě na části sítě jako plnohodnotné vozovky i pro uživatele nekolejové dopravy. Oprava tramvajové trati, vyžadující omezení nebo dokonce přerušení provozu tramvajové i nekolejové dopravy, je pokaždé velmi bolestivá a způsobuje dopravní potíže i v navazujícím komunikačním skeletu. To vše dohromady vyžaduje hledání nových přístupů a cest ke konstrukci tramvajových tratí, které mají být zdrojem co nejmenší hlukové zátěže obyvatel a současně by měly s minimem údržby vykazovat vysokou životnost.

Specifika tramvajové dopravy
Specifika tramvajové dopravy vyžadují mírně odlišný přístup k řešení problematiky hluku. Nikoliv použitými metodami, ale spíše důrazem na jiné cesty ke snížení negativních účinků hluku na své okolí, než je tomu u jiných druhů dopravy, ať už kolejové, nebo nekolejové. Z tohoto hlediska je nutné dbát zvýšenou pozornost na hledání alternativních řešení k odhlučnění v intravilánech měst, neboť akusticky dobře kvantifikovatelné řešení liniových staveb v podobě protihlukových valů nebo protihlukových stěn je, ve stísněném prostoru intravilánu měst, nepoužitelné. A to jak z pohledu dopravního, kdy dochází ke značnému zhoršení rozhledových poměrů, tak i z pohledu urbanistického. Protihluková stěna nebo val je vnímána jako bariéra, která je v městském prostoru nežádoucí.
Jinou odlišností je užívání velmi malých poloměrů oblouků, užívání kolejových křížení a rozvětvení s velkými úhly křížení a také velmi časté brzdění a rozjezdy vozidel. Ve všech uvedených případech jde o akusticky rizikové situace.

Broušení vlnkovitosti kolejnic dvoucestným mechanizmem VM8000 v Černokostelecké ulici v Praze
¤ Broušení vlnkovitosti kolejnic dvoucestným mechanizmem VM8000 v Černokostelecké ulici v Praze

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).