Zpět na materiály, výrobky, technologie

Průzkum a návrh sanace vlhkého zdiva historické budovy ve městě Český Brod

17. září 2007
Ing. Michael Balík, CSc.

Penzion Anna, budova sociálních služeb pro seniory v Českém Brodě, je historická, původně secesní čtyřkřídlá stavba, která byla v nedávné minulosti celkově zrekonstruována a dostavěna. V rámci stavebních prací došlo nejenom k doplnění půdorysu budovy, ale zejména k vybudování rozsáhlých podzemních prostor - nových sklepů, které jsou situovány pod dvorem. Zdivo budovy je cihelné a ve spodní části stavby kamenné. Poruchy z hlediska vlhkosti se projevují zejména v přízemí a v suterénu stavby.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební  ČVUT v Praze. Je majitelem ateliéru pro návrhy sanace zdiva, ochrany fasád a souvisejících vlivů. Autor jedenácti odborných publikací v oboru. Předseda odborné společnosti pro odvlhčování staveb ČSSI. Je expertem Českého egyptologického ústavu FF UK.


Poruchy z hlediska vlhkosti stavby

V přízemí se tyto poruchy projevují zejména (viz schéma vlhkostních poruch):

 • v celé oblasti východní části, tj. vlevo od hlavního vchodu (v oblasti, která není podsklepena);
 • v rizalitu hlavního schodiště, v jeho jižní části;
 • v celém rozsahu západního křídla, zejména v chodbové oblasti, v místech křížení nosných zdí a v místech na rozhraní podsklepené a nepodsklepené části;
 • v části křídla jižního (jihovýchodní nároží).

Poruchy zdiva z hlediska vlhkosti, zejména v prostorech pokojů mají vliv na kvalitu mikroklimatu, resp. na zdraví lidí, kteří zde dlouhodobě pobývají. Relativní vlhkost orientačně měřená dosahovala až 75 %. Tento stav je třeba považovat za havarijní.

V suterénu se poruchy z hlediska vlhkosti stavby projevují zejména (viz schéma vlhkostních poruch):

 • na části obvodních zdí pod rizalitem hlavního vchodu;
 • na schodišťovém tělese na straně západní;
 • na středních zdech, zejména při chodbách na straně jižní;
 • v celé dispozici nároží jihozápadního;
 • v suterénu jsou dále výrazné poruchy volným vtékáním vody do oblastí dvora a zatravněného pozemku, zejména v oblasti výdechů klimatizace.

Stav stěn suterénů, včetně velkých částí stropů, je třeba považovat za havarijní a může mít vliv i na statiku stavby. Stav zdiva z hlediska vlhkosti má také vliv na vnitřní mikroklima prostor, které se tak stávají z hlediska obecné hygieny velmi těžce využívatelné.

Schéma vlhkostních poruch a měření salinity
¤ Schéma vlhkostních poruch a měření salinity

Průzkumy

 • Vlhkost
  Po provedení orientačního měření bylo zjištěno, že u zdiva je nutno počítat s relativní vlhkostí kolem 60 %, tj. přiměřenou hmotnostní vlhkostí materiálu do 5 %. Vyhodnocení hmotnostní vlhkosti bylo řešeno grafickou formou. V přiložených schématech jsou barevně kategorizovány zdi s velmi vysokou, vysokou a zvýšenou vlhkostí.
 • Salinita
  Z důvodů podezření na vysokou salinitu byly odebrány vzorky pro určení obsahu solí. Bylo zjištěno, že salinita není pro další rozhodování o sanaci směrodatná.
 • Vlhkostní poruchy v nepodsklepené části stavby
  ¤ Vlhkostní poruchy v nepodsklepené části stavby

  Projevy vlkostních poruch zdiva v interiéru stavby
  ¤ Projevy vlkostních poruch zdiva v interiéru stavby

  Příčiny poruch

  Základní příčinou poruch zdiva z hlediska vlhkosti je:
  • voda volně vtékající prasklinami povrchů dvora a vadnou izolací podél vzduchotechnických vývodů do stropu suterénu;
  • voda, vzlínající z podzákladí v celém rozsahu porušených zdí;
  • voda, která se kumuluje v nepodsklepených oblastech, do zdiva proniká z boků a druhotně vzlíná;
  • nedostatečné řešení sanace v době rekonstrukce.

  Vlhkostní poruchy obvodového zdiva stavby
  ¤ Vlhkostní poruchy obvodového zdiva stavby

  Vlhkostní poruchy zdiva nepodsklepené části stavby
  ¤ Vlhkostní poruchy zdiva nepodsklepené části stavby

  Technologie sanačních úprav

  Návrh snížení vlhkosti je na základě výsledků analýzy řešen ve dvou variantách:

  • stavebními úpravami a aplikací mírné elektroosmózy v rozsahu obvodových a částečně středních zdí;
  • vzduchovým podélným kanálem a částečně aplikací tzv. infuzních clon.

  Obě varianty v sobě zahrnují také předláždění a novou izolaci dvora a zatravněné části nad vjezdem do garáží, včetně utěsňujících povlaků - viz schémata.

  Penzion Anna. Pohled na stavbu z nově podsklepeného dvora.
  ¤ Penzion Anna. Pohled na stavbu z nově podsklepeného dvora.

  Varianta 1 - metoda mírné elektroosmózy

  Na určené části obvodového zdiva a zdiva středního bude aplikována metoda mírné elektroosmózy. Jedná se o snížení vlhkosti zdiva v celé jeho výšce s tím, že bude odsouvána i voda ve zdivu nahromaděná. Současně s odvlhčením zdiva dochází i k ?odsunu? solí a tím k menší zátěži povrchů vzhledem k budoucím omítkám. Řešení je nezávislé na ostatních stavebních a instalačních pracích. Pokud není systém řešen kovovými prvky, které by podléhaly korozi, je jeho účinnost prakticky neomezená.
  Vlastní řešení je založeno na zabudování navzájem propojených kladných a záporných elektrod (síťových a tyčových prvků systému).
  Obě elektrody jsou napájeny z vlastního elektrického zdroje. Anody (kladný pól), které jsou tvořeny velkoplošně prvky tvaru mřížek šířky 250 mm a chráněny speciálním vodivým lakem, budou umístěny předběžně zvenku na fasádách, ze strany chodeb v přízemí a na schodišťových zdech. Menší část bude na zdech vnitřních v přízemí v části jihozápadní a na chodbových zdech v suterénu.
  Katody (záporný pól) jsou tvořeny speciálními tyčemi, uloženými do vývrtů pod podlahami suterénů a v terénech.

  Orientační návrh sanace zdiva - varianta 1
  ¤ Orientační návrh sanace zdiva - varianta 1

  Varianta 2 - vzduchové kanály a infuzní clony

  Podél zdí z úrovně přízemí při nepodsklepené oblasti bude proveden relativně mělký kanál do hloubky cca 0,9 m, jehož konstrukce zůstane otevřená a bude využíván jako odvlhčování proudícím vzduchem. Kombinací k této úpravě jsou tzv. infuzní clony, které utěsní zdiva ve vytipovaných oblastech.
  Nepropustná bariéra vznikne naplněním vrtů ve zdivu chemickou směsí, která má hydrofobní, event. utěsňující účinky. Doporučuje se použití chemické směsi, ekologicky nezávadné, vodou rozpustné, například silikonových mikroemulzí nebo směsného prostředku.

  Orientační návrh sanace zdiva - varianta 2
  ¤ Orientační návrh sanace zdiva - varianta 2