Zpět na informační servis

Program - Dřevěné konstrukce střech 2015

6. ledna 2015
Text redakce

Fórum Dřevěných konstrukcí střech je zaměřeno na využití dřeva ve stavebním průmyslu, zejména s jeho použitím v konstrukcích šikmých střech, včetně možného požárního a biotického ohrožení a jeho následné ochrany. Dále se fórum zabývá konstrukcemi střech, jejich častými závadami, opravami a úpravami. Součástí fóra bude i přehled systému právních předpisů a norem využitelných pro návrh, provádění a kontrolu šikmých střech.

Termín: pátek 23. 1. 2015
Místo: PVA EXPO PRAHA Letňany, Vstupní hala I, sál č. 1
Registrace: v 10 hod.
Doba semináře: cca 10,15 - 14,15 hod.
Kapacita sálu: 150 osob
Cílová skupina: odborná veřejnost, AO
Odborný garant: Ing. Michal Pánek

Témata přednášek
 • Druhová skladba českých lesů s využitím dřeva pro stavební průmysl - prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., ČZÚ v Praze
 • Základní požadavky na střechy z hlediska architektury a konstrukce - Ing. Arch. Josef Smola, Architektonický a inženýrský ateliér
 • Opravy a rekonstrukce krovů - problematika a zásady při navrhování a provádění vestaveb a nástaveb střech - doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., ČVUT v Praze
 • Dřevěné střechy z hlediska požární bezpečnosti staveb - Ing. Václav Kratochvíl, PhD., Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
 • Tepelně vlhkostní problematika šikmých střech, vztah vlhkosti vzduchu v interiéru, exteriéru a vliv na konstrukce střech - Ing. Roman Šubrt
 • Ochrana dřeva proti biotickému napadení - napadení biotickými škůdci dřeva nedostatečně chráněné konstrukce a možnosti její ochrany, příklady z praxe - Ing. Anna Součková, VVÚD s.p.
 • Rizika biotického poškození dřeva při nevhodném návrhu konstrukcí ze dřeva. Požadavky na trvanlivost dřevěných nosných konstrukcí. Zkušenosti s poškozením dřevěných nosných konstrukcí - výskyt dřevomorky v nových dřevěných konstrukcích - příklady - Ing. Ladislav Bukovský, Znalecký ústav stavební s.r.o.
 • Právní a normové požadavky na střechy a zabudovávané výrobky, normové třídění a značení konstrukčního dřeva, normové značení chemické ochrany dřeva - Ing. Michal Pánek, ČKAIT
 • Způsoby řešení střešních konstrukcí ze dřeva a jejich průmyslová výroba. Možnosti řešení dřevěných krovů střech od vazníkových krovů se styčníkovou deskou, přes klasické krovy vázané až po krovy z lepeného dřeva a ?hrubé? stěnové dílce dřevostaveb - Ing. Jaroslav Šlapka, KASPER CZ s.r.o.
 • Realizace střešních a nosných konstrukcí ve firmě Haas Fertigbau Chanovice - Ing. Ondřej Jirka, Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
 • Diskuse, dotazy