Zpět na materiály, výrobky, technologie

Převozné kontejnerové měnírny – moderní řešení náhradního napájení

10. ledna 2024
PR článek

Prolog: Použití převozných kontejnerových měníren značně zjednodušuje realizaci rekonstrukcí stávajících, stacionárních měníren pro napájení elektrické trakce pro oblast MHD. Díky nim probíhá realizace těchto projektů maximálně efektivně. Proto stojí za to zabývat se jejich vývojem a neustálým zlepšováním.


Motto: moderně a mobilně, rychle a jednoduše = maximálně komfortně

Fakta

Fakta 1: Provozování městské dopravy nabývá v našem každodenním životě v dnešní specifické době stále více a více naprosto výjimečného a nenahraditelného rozměru a významu. Není tedy žádoucí jakýmkoliv způsobem omezovat kapacitu přepravy, v našem případě v době provádění stavebně-technologických rekonstrukcí stávajících morálně a technicky zastaralých napájecích uzlů. Zejména z těchto důvodů vznikla myšlenka zrodu technicky vyspělého, rozměry, váhou a svojí nenáročnou přepravou vyhovujícího náhradního mobilního elektrického zdroje určeného primárně k zabezpečení dostatečného výkonu a komfortu napájení, a to při zachování plné kapacity přepravy v dané, resp. přilehlé lokalitě.

Fakta 2: Oblasti nových realizací a rekonstrukcí napájení městské tramvajové a trolejbusové elektrické trakce lze aktuálně rozdělit na dva druhy: na tzv. stabilní napájecí uzly (měnírny) a na kontejnerové napájecí uzly (měnírny). Druhé jmenované kontejnerové napájecí uzly, zajímavé především kompaktním provedením a svými vnějšími rozměry, jsou ty, kterými se budeme v další části textu obecně zaobírat.

Faktory

Faktor 1: Při plánování a následném projektování kompletních stavebních rekonstrukcí napájecích uzlů městských tramvajových a trolejbusových trakcí je významný požadavek a mnohdy i nutnost zajistit nepřetržité napájení elektrické trakce, a to po celou dobu rekonstrukce stavební a technologicko-elektrické části napájecího uzlu. Za účelem zachování provozu přilehlých tratí a tím eliminace omezení dopravy bez nutných dlouhodobých výluk se nabízejí dvě možnosti. Za prvé dočasné přenesení výkonu na okolní napájecí uzly, což není s ohledem na kapacitu těchto uzlů vždy možné, nebo – za druhé – osazení, resp. dočasné „vložení“, externího mobilního zařízení plně nahrazujícího technologické zařízení do rekonstruovaného úseku.

Faktor 2: Možnost plného odstavení rekonstruovaného napájecího uzlu a tím značný komfort při provádění rekonstrukce při úplném vyloučení stávajícího, rekonstrukcí dotčeného zařízení s efektem omezení nežádoucích rizik, zejména bezpečnostních a časových.

Faktor 1 a 2: Rozhodnutí/nutnost zahájit vývoj nového produktu převozné kontejnerové měnírny s využitím všech dlouholetých zkušeností s realizací stabilních měníren, a to v souladu s metodikou LCC/RAM. Výsledkem práce projektantů, techniků a technologů je unikátní řešení, které uvedené požadavky na dočasné překlenutí a bezpečnost při provádění rekonstrukcí napájecích uzlů plně respektuje a zajišťuje.

Veškerá nově navržená technologie, vyrobená do specifických rozměrů na míru, je vestavěna do dvou oceloplechových tepelně izolovaných samostatně převozných kontejnerů s rozměry, které zajištují standardní dopravní podmínky, nikoliv nutnost zajistit nadměrnou přepravu. Jedná se o kontejner VN střídavé 22kV části měnírny a kontejner NN stejnosměrné technologické části. Silové propoje mezi kontejnery jsou snadno rozpojitelné za použití speciálních průmyslových konektorů. Součástí těchto kontejnerů je i obslužná elektroinstalace osvětlení, nouzové osvětlení, zásuvkové obvody, topení, větrání, klimatizace atd.

Kontejnery

Kontejner 1: Přívodní tříprostorový oddíl, první je osazen 22kV rozváděčem a v dalších dvou oddílech jsou umístěny trakční transformátory 22/0,52 kV. Rozváděč 22 kV je složen ze dvou částí. Vstupní, zaměstnancům energetických rozvodných závodů přístupný prostor obsahuje dva přívody v tzv. smyčce a jeden vývod do vnitřní kontejnerové části zařízení VN. Tato vnitřní část se skládá z přívodního pole, pole měření a dvou vývodových polí. Samotná distribuční, přívodní skříň a vlastní kontejner jsou vybaveny systémem pro odvod přetlaku vzniklého při poruše. Typově je to zkoušeno dle ČSN EN 62271-202 ed. 2, což znamená, že v případě výskytu vnitřního oblouku splňuje vstupní skříň a vlastní kontejner pevnostní požadavky / parametry nutné pro ochranu obsluhy a veřejnosti.

Kontejner 2: Ve vývodové jednoprostorové části 660 V DC je umístěna tzv. rozváděčová trakční technologie a systém skříní vlastní spotřeby. Rozváděč trakční technologie je složen ze dvou usměrňovačových jednotek a šesti napáječových trakčních vývodů, z nichž jeden je rezervní. Celé zařízení je ve všech prostorech kompletně chráněno autonomním systémem elektrické zabezpečovací a požární signalizace (ve zkratce EZS a EPS) s jednoduchou a snadnou obsluhou pomocí místního řídicího systému s dotykovým panelem. V případě požadavku zákazníka existuje možnost dálkového ovládání přes dálkovou řídicí technologii (DŘT). Použitá technologie je variabilní, umožňuje jak připojení na různé druhy dálkového ovládání, tak například i změnu polarity mezi napájecím tramvajovým trolejovým a zpětným kolejovým pólem.

Montáž a umístění kontejnerů po zajištění jejich převozu je při zachování standardních podmínek snadná a jednoduchá. Na místě vykládky, tedy plánovaného umístění kontejnerové měnírny, je třeba připravit dočasnou zpevněnou plochu, na kterou se jednotlivé kontejnery usadí. Vlastnímu usazení na plochu předchází montáž podpěrných variabilně nastavitelných stojin, po usazení na určenou plochu jsou jednoduchým skládacím systémem doplněny vnější pochozí rampy pro obsluhu a údržbu. Následně dojde ke kabelovému propojení jednotlivých kontejnerů konektory a k externímu připojení kontejnerů na připravené přívodní kabelové střídavé rozvody VN a vývodové kabelové stejnosměrné rozvody NN.

Epilog

Použitím popsaného řešení v praxi se převozná kontejnerová měnírna stává moderním a elegantním technickým prostředkem se snadnou a nekomplikovanou přepravou, s rychlou a snadnou montáží a s uvedením do provozu v extrémně krátkém čase.

Věnováno všem českým a slovenským dopravákům

Tým zaměstnanců divize Technologie OHLA ŽS, a.s.