Zpět na materiály, výrobky, technologie

Předsazená montáž oken

14. ledna 2021
Ing. Roman Šubrt

Předsazená montáž oken je při zateplování či při výstavbě nové budovy velmi frekventovaná, neboť výrazně snižuje tepelné vazby vznikající mezi oknem a stěnou.

Autor:


Tepelnými izolacemi a energetikou budov se zabývá od poloviny osmdesátých let. Momentálně působí jako předseda Asociace energetických specialistů, z.s., energetický specialista a soudní znalec v oblasti energetika budov.

Tepelné vazby vznikající mezi oknem a stěnou, a to zejména v parapetní části, mohou způsobovat kondenzaci vodní páry a vznik plísní. Velmi často se používá ocelový úhelník, který je levný, lehce dostupný, avšak vytváří nezanedbatelný tepelný most. Často se také využívají dřevěné hranoly, u nichž hrozí napadení hnilobou. Řešení je samozřejmě mnoho a obvykle jde o individuální návrhy, neboť systémové řešení je často drahé i technicky náročné. Pozoruhodnou novinkou je v tomto oboru konzola win-rock vyrobená z plastů vyztužených skelnými vlákny. Její vzhled je na obr. 1. Na obr. 2 je znázorněn průběh teplot v místě plastové konzoly. Pro porovnání je na obr. 3 průběh teplot při použití ocelového úhelníku pro předsazenou montáž. Velikost bodového činitele prostupu tepla χ je uvedena v tab. 1.

▼ Tab. 1 Vyčíslení bodových tepelných mostů konzolí při předsazené montáži

Alternativa

Tepelná vodivost λ [W/(m·K)]

Bodový tepelný most χ [W/K]

Plastová konzola FIXPOINT

0,35

0,0012

Řešení ocelovou konzolou

58

0,0139

Z vypočtených výsledků je patrné, že použití plastové konzoly snižuje velikost bodového tepelného mostu více než desetkrát. Jako dodatečnou zajímavost lze uvést, že firma dodávající win-rock dodává i systém pro ukončení zateplovacího systému i parapetu tak, aby byla výrazně omezena možnost zatékání.