Zpět na archiv čísel

Stavebnictví 12/2020

Právě vychází časopis Stavebnictví 12/2020.

Mimo jiné si v něm můžete přečíst tyto články:

Úprava ohlaví plavební komory Hořín

Zdymadlo v Hoříně se jako technická památka upravuje na obou ohlavích velké plavební komory, aby splnilo parametry moderní evropské vodní cesty třídy Va – tj. šíře minimálně 12 m a plavební výška 7 m. (foto: Metrostav a.s.)

Nová přístaviště na Labi

Připravovaná koncepce výstavby přístavišť na Dolním a Středním Labi pro osobní lodní dopravu a malá plavidla pojímá přístaviště jako architektonické prvky v přírodě s jasně zapamatovatelnou podobou. (foto: Patrik Kotas – Atelier designu a architektury)

Prodloužení Baťova kanálu do Hodonína

Nová plavební komora Rohatec Baťova kanálu umožní plavbu přes stávající jez Sudoměřice, což významně přispěje k rozvoji turistického potenciálu a atraktivnosti kanálu i celého přilehlého regionu. (foto: Valbek spol. s r.o.)

Sanace barokního areálu Invalidovny

Invalidovnu od Josefa Emanuela Fischera z Erlachu z 18. století čeká rekonstrukce. Její součástí je sanace zdiva z hlediska vlhkosti např. metodou elektroosmózy či provedením dutinových podlah. (foto: archiv Ing. Michaela Balíka, CSc.)

Další číslo časopisu Stavebnictví vyjde 6. února 2021.