Zpět na předpisy

Pravidla správné praxe v obkladačství

29. března 2012
Dr. Eduard Justa

Obkladačské práce by měl vykonávat kvalifikovaný obkladač, jenž se prokáže certifikátem a je schopen uzavírat smlouvy o dílo s příslušnými zárukami. Investor může ve smlouvě o dílo odkázat na příslušný standard, podle kterého bude dílo provedeno.


Profesní svazy, asociace a cechy
Po roce 1990 obnovovaly svou činnost vedle profesních komor také zájmové a profesní svazy, asociace a cechy. Celá řada takových nevládních organizací vznikla ve stavebnictví a ve výrobě stavebních hmot. Vzory a příklady pro svou činnost nacházely u svých předchůdců z první republiky a u podobných sdružení v zahraničí. Důležitou oblastí jejich zájmu je kvalita práce v oboru, v němž působí, účast na přípravě učňovského dorostu, organizace akcí celoživotního vzdělávání aj.
Mezi tyto organizace patří mj. Silikátový svaz, který byl založen v březnu 1992 jako zájmové sdružení. Svaz sdružuje padesát členů působících v oblasti těžby a úpravy silikátových surovin a zpracování výrobků z nich. Další je např. Cech obkladačů, který vznikl v roce 1996 jako otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky působící v obkladačském oboru. Členy cechu jsou řemeslníci - obkladači, které doplňují představitelé navazujících služeb z oblasti koupelnových studií, experti a výrobci obkladačského materiálu a technologií. Živnostenská společenstva se sdružují v oborových asociacích Hospodářské komory ČR. Jedná se konkrétně o Profesní unii stavebnictví, technických řemesel a technických zařízení.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2012).