Zpět na informační servis

Pozvánka na 6. ročník konference STATIKA STAVEB Plzeň 2023

19. září 2023
Text redakce

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků - oblast Plzeň, ve spolupráci s IC ČKAIT Praha a Aktivem Statika, mosty a zkušebnictví při ČKAIT vás zve na 6. ročník konference Statika staveb 2023 Plzeň, která se koná ve středu 6. září a čtvrtek 7. září 2023Congress Center Parkhotel Plzeň.

Letošní konference proběhne, oproti předchozím ročníkům, ve dvoudenním formátu, z důvodu vzrůstajícího zájmu o tuto akci. Tímto krokem se stává největší odbornou akcí, se zaměřením na statiku staveb, v České republice.

Těšit se můžete na:

  • nejnovější informace o současné problematice při navrhování a provádění konstrukcí
  • vzájemnou diskuzi, v průběhu konference a společenského večera
  • setkání s kolegy z oboru
  • získání nových kontaktů, potřebných pro vaši profesi
  • bohatý catering
  • příjemnou atmosféru, kterou plzeňský Congress Center Parkhotel nabízí

Svou osobní účastí na konferenci získáte možnost aktivně se podílet na rozvoji tohoto oboru v České republice.

Program konference a registrace

Těšíme se na setkání v Plzni!

Tým organizátorů

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500 | 21. 4. 2024 06:24
Tracy is unable to log error.