Zpět na stavby

Požadavky na větrání bytů - I. díl

28. ledna 2012
Ing. Zuzana Mathauserová

Příspěvek se zabývá větráním bytů z pohledu současného právního rámce, požadavků právně závazných předpisů i doporučení norem. Základní požadavky na větrání bytů vycházejí z národní přílohy zpracované k převzaté evropské normě ČSN EN 15665 Větrání budov pod označením ČSN EN 15665 Změna 1. Vedle konkrétních hygienických požadavků na větrání je v příloze zpracována celková koncepce větrání včetně příkladu výpočtu větrání bytu.


Současná snaha o energetické úspory v oblasti vytápění neznamená jen novou výstavbu s nízkou spotřebou energie. Ve staré zástavbě se tato problematika řeší zateplováním budov a utěsňováním oken, nebo jejich výměnou za okna těsná. Tím dochází většinou k omezení přirozeného větrání bytů, protože provedená výměna oken je jediným krokem bez návaznosti dalšího řešení v oblasti dostatečného větrání vnitřních prostor budov.

 

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).