Zpět na materiály, výrobky, technologie

Požadavky na požárně odolné pochůzné plochy ze skla

22. března 2011
Miroslav Sázovský

Každé stavební dílo je výsledkem všech dílčích proporcionálních vztahů konstrukcí, které se z větší nebo menší části na jeho řešení podílejí, aby bylo dosaženo požadovaných funkcí. To platí i pro konstrukce pochůzných ploch ze stavebního skla.

Autor:


Spoluautoři:
Martin Bebčák

Sklo jako stavební materiál svou vnitřní i povrchovou strukturou směřuje k naprosto dokonalé čistotě. Při návrhu pochůzných konstrukcí z tohoto materiálu jsou jeho působivé vlastnosti významnou součástí záměru celkového řešení díla. Velmi záleží také na kvalitě provedení, kdy hmota skla nesmí ztratit své podmanivé vlastnosti, kterými nás bude zpětně ovlivňovat.

Kvalitní provedení pochůzné plochy ze skla vyžaduje: 

  • kvalifikovaný přístup při výběru druhu a typu vrstveného skla;
  • dodržení výrobních a montážních tolerancí hlavní nosné konstrukce, do které má být pochůzné sklo uloženo;
  • dodržení výrobních tolerancí jednotlivých tabulí skla, zajištění přesného tvaru, rovinného povrchu, kvalifikovaného výpočtu tloušťky, dokonalého opracování hran;
  • předepsané rozmístění nosných a distančních položek, které slouží pro kvalitní uložení skla;
  • dokonale provedenou montáž (postup montáže, využití pomocného zařízení), dále kvalitní a funkční fixování jednotlivých dílů tabulí skla;
  • pravidelnou a pečlivou údržbu.

Pochůzná plocha ze skla do tvaru půlměsíce a skleněné schodiště v novém obchodním centru ve středu města Žiliny ? OC Mirage
¤ Pochůzná plocha ze skla do tvaru půlměsíce a skleněné schodiště v novém obchodním centru ve středu města Žiliny ? OC Mirage

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 03/2011).