Zpět na předpisy

Posudzovanie panelových budov podľa požiadaviek platných európskych noriem

Článok má oboznámiť odbornú verejnosť so zásadami používania novej normy STN 73 1211: 2011 Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov, ktorá vstúpila do platnosti vo februári 2011.

Autor:Norma STN 73 1211: 2011 bola kompletne prepracovaná tak, aby spĺňala najnovšie požiadavky platných európskych noriem. V plnom rozsahu nahradzuje normu STN 73 1211: 1987, ktorá bola zrušená zavedením súboru Eurokódov v apríli 2010. Norma je určená na posudzovanie existujúcich montovaných betónových konštrukcií panelových budov pre bytovú a občiansku výstavbu, ktoré boli zhotovené z obyčajného hutného betónu prostého, slabo vystuženého, vystuženého a predpätého. Používanie normy sa uplatní pri dodatočných rekonštrukciách, nadstavbách a zásahoch do nosnej konštrukcie panelových budov súvisiacich s obnovou bytového fondu. Nepredpokladá sa použitie tejto normy na navrhovanie betónových konštrukcií nových panelových budov.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).