Zpět na stavby

Pohyblivý most v přístavu České Vrbné

17. května 2011
doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

Příspěvek představuje stavbu silničního pohyblivého mostu, který byl vybudován v novém ochranném přístavu České Vrbné v blízkosti Českých Budějovic. Most zajišťuje podjezdnou výšku až 5,25 m, při zachování přijatelného sklonu na komunikaci, která je rovněž frekventovanou cyklotrasou a plní významnou rekreační funkci. Velký důraz byl kladen také na celkové estetické ztvárnění mostu, jako nové, netradiční dominanty území.

Autor:


Absolvoval v roce 2000 Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době pracuje jako vedoucí projektant ve firmě VPÚ DECO PRAHA a.s. Současně je docentem na katedře ocelových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce.


Nový silniční most
¤ Nový silniční most byl vybudován jako součást stavby ochranného přístavu České Vrbné pro přemostění vjezdového objektu


Základní údaje o stavbě
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projektant mostu: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Generální zhotovitel mostu a ochranného přístavu: HOCHTIEF CZ a.s.
Výrobce ocelové konstrukce mostu: Metrostav a.s., divize 7
Dodavatel hydraulického systému: HYTOS Ostrava-Vítkovice s.r.o.
Dodavatel řízení a ovládání mostu: Argo Automatizace, s.r.o.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)