Zpět na stavby

Pohyblivý most v přístavu České Vrbné

17. května 2011
prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.

Příspěvek představuje stavbu silničního pohyblivého mostu, který byl vybudován v novém ochranném přístavu České Vrbné v blízkosti Českých Budějovic. Most zajišťuje podjezdnou výšku až 5,25 m, při zachování přijatelného sklonu na komunikaci, která je rovněž frekventovanou cyklotrasou a plní významnou rekreační funkci. Velký důraz byl kladen také na celkové estetické ztvárnění mostu, jako nové, netradiční dominanty území.

Autor:


Absolvoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, kde vede katedru ocelových a dřevěných konstrukcí. Člen řady národních a mezinárodních institucí a komisí, jako je IABSE, IABMAS, dále v ECCS předsedá Bridge Committee. V oblasti normalizace působí v TC 250-SC3 ve WG9 Evolution and Maintenance of EN 1993-1-9, dále pod TC250/SC3 v AHG Assessment and Retrofitting of Existing Iron and Steel Structures. V oblasti zatížení pak působí v TC250/SC1 ve WG3 TG Dynamic Interface between Bridges and Rolling Stock.


Nový silniční most
¤ Nový silniční most byl vybudován jako součást stavby ochranného přístavu České Vrbné pro přemostění vjezdového objektu


Základní údaje o stavbě
Investor: Ředitelství vodních cest ČR
Projektant mostu: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Generální zhotovitel mostu a ochranného přístavu: HOCHTIEF CZ a.s.
Výrobce ocelové konstrukce mostu: Metrostav a.s., divize 7
Dodavatel hydraulického systému: HYTOS Ostrava-Vítkovice s.r.o.
Dodavatel řízení a ovládání mostu: Argo Automatizace, s.r.o.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011)