Zpět na materiály, výrobky, technologie

Podlahy ze sádrokartonových desek

Podlaha je základ! Samotná podlahová krytina je až poslední důležitá vrstva, ale zdaleka ne nejdůležitější. Velmi důležitý je podklad, který musí být pevný a dostatečně únosný.


Nejen tradiční beton, nebo anhydritové stěrky vyhoví těmto požadavkům. Stejně kvalitní podklad pro podlahovou krytinu lze vytvořit také z víceúčelových konstrukčních sádrokartonových desek. Výhodou takové podlahy je její nízká hmotnost, malá tloušťka, výborné hodnoty kročejové neprůzvučnosti a v neposlední řadě také rychlost výstavby. Odpadají všechny mokré procesy a podlaha je prakticky okamžitě pochozí a připravená pro následnou pokládku krytiny. Všechny tyto přednosti jsou nenahraditelné především u rekonstrukcí nebo ve dřevostavbách.

Konstrukci tzv. suché podlahy tvoří nosná konstrukce stropu, na kterou se kladou další vrstvy podle konkrétní situace na stavbě. Pokud je povrch nosné stropní konstrukce nerovný, je nutné jej srovnat vrstvou násypu. Pokud je potřeba pouze výškově vyrovnat úroveň podlahy, lze použít např. extrudovaný polystyren s dostatečnou únosností. Na takto připravený podklad se potom klade vrstva podlahových dílců LaPlura, případně doplněná kročejovou izolací. Dílce tvoří dvě desky LaPlura o tl. 10 mm s polodrážkou. V místě polodrážky se dílce spojí lepidlem a sponkami. Únosnost takové podlahy je 3,0 KN/m2. Zvýšení únosnosti lze dosáhnou přidáním další vrstvy desek LaPlura tl. 12,5 mm, a to až na 5,0 KN/m2.

Na podlahu LaPlura lze pokládat všechny typy podlahových krytin. Podlaha LaPlura je vhodná i na podlahové vytápění, které musí být pro použití v suchých podlahách schváleno výrobcem.