Zpět na materiály, výrobky, technologie

Podhled PROMATECT®-H ve funkci samostatného požárního předělu

29. září 2023
PR článek

Nejeden projektant a následně hlavně nejedna realizační firma se čas od času potýká s potřebou vytvořit vodorovnou konstrukci ve funkci požárního předělu, který odděluje dva požární úseky. A když se navíc jedná o situaci, kde z různých důvodů není možné provést závěsný systém, nebo osadit klasickou železobetonovou stropní konstrukci, je výzva, poprat se s tím, na světě.


Tato situace často nastává v případě rekonstrukcí starých objektů, například při změně užívání, kdy se komunikační prostory promění v chráněné únikové cesty a pod stropem je hustá síť všech možných rozvodů instalací, která neumožňuje dodržet předepsané rozteče závěsů. Jiným případem může být vestavba technických místností (povětšinou se jedná o kotelnu, strojovnu vzduchotechniky a podobně) a tyto prostory je nutné oddělit od stávajících prostor výrobních či skladových hal.

Firma Promat s.r.o. pro takové účely nabízí excelentní řešení: Samonosný podhled z požárně ochranných stavebních desek PROMATECT®-H dle katalogového listu 420.54 (detaily najdete v technické knihovně na www.promat.tech/katalog-pbs).
Konstrukce vykazuje oboustrannou požární odolnost až EI 90 a dokáže předělit rozpětí až 4 m.

Samonosnost této konstrukce spočívá v uložení uzavřených ocelových profilů na ocelové L-profily, které jsou ukotvené na dvou protilehlých stěnách. Dimenze jednotlivých prvků jsou pro zájemce uvedené ve zmíněném katalogovém listu. Následně se provede oboustranné celoplošné opláštění deskami PROMATECT®-H, tl. 25 mm.

Je nutno dodat, že se jedná o požárně bezpečnostní zařízení a jako takové, ho může provádět pouze proškolená firma. Z praxe je ověřeno, že po proškolení a případně po několika operativních dotazech, je realizační firma schopná provést požárně dělící konstrukce bez nutnosti hledat složitý, až nemožný způsob zavěšení konstrukce podhledu. Na fotografiích jsou vidět čtyři fáze montáže podhledu.

Toto je jeden z mnoha způsobů aplikace samonosného podhledu. Firma Promat s.r.o. nabízí i variantu bez ocelových nosných prvků, které jsou nahrazeny nosníky Promat®. Zde je zapotřebí pouze jednostranný záklop. A pro případy, kdy je nutné z hlediska vyhlášky 246 nad podhledem každoročně vykonávat kontrolu PBZ, je kromě možnosti vestavby revizních dvířek (např. typ Promat®, typ SP) i varianta v podobě rozebíratelného samonosného podhledu. Výběr konstrukce záleží na konkrétních podmínkách a výši požární odolnosti.

V případě atypických podmínek jsme schopni vypracovat technické řešení na míru. Stačí pouze kontaktovat technické oddělení firmy Promat anebo obchodně technické zástupce v jednotlivých regionech.

www.promatpraha.cz