Zpět na stavby

Plzeň má nejmodernější onkologické centrum v ČR

Novostavba Onkologického centra (OC) je začleněna do areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín. Budova OC se nachází v jeho severovýchodní části, v blízkosti severní vrátnice. V soutěži Stavba roku 2011 byla stavba, která splňuje vysoké estetické i technické standardy, oceněna Cenou předsedy Senátu Parlamentu ČR a také Cenu mediálních partnerů v soutěži Fasáda roku 2010.


Architektonické řešení
Koncepce hmotového řešení pětipodlažní budovy vychází především z topografie místa, (pozemek je mírně svažitý s jižní až jihovýchodní orientací) a provozních potřeb Onkologického centra. Komplex je rozdělen do dvou základních částí - horní (nadzemní) a spodní (podzemní). Spodní dvoupodlažní část o téměř čtvercovém půdorysu se zařezává do svahu a je protknuta několika atrii, jež dovolují průchodu přirozeného světla i v prostorách uprostřed poměrně hluboké dispozice. Úrovně jednotlivých podlaží umožňují bezbariérový nástup v různých výškách. 2.PP se váže na úroveň parcely v jižní části (provozní vstup do OC), 1.PP navazuje na terén na západní straně stavební parcely (hlavní vstup do OC pro pacienty), 1.NP - střešní terasa - navazuje na severní hranu parcely (vstup do OC pro pacienty od parkoviště). 2.PP po 4.NP a 5.NP. Okolní ozeleněný terén plynule přechází do střešní zahrady mezi spodní a horní částí.

Základní údaje o stavbě
Název stavby:
Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň
Investor: Fakultní nemocnice Plzeň
Zpracovatel PD: K4-LT sdružení (sdružení firem K4 a.s. a LT PROJEKT a.s.)
Projektant: Ing. arch. Zdena Němcová, Ing. Luděk Tomek
Spolupráce: Ing. arch. Jan Lacina, Ing. Martin Foral, Martin Kyselovič, Ing. Jan Korbut, Ing. Jana Kuřitková
Zhotovitel: SKANSKA a.s.
Projektový manažer: Martin Žák
Hlavní stavbyvedoucí: Martin Šíp, Ing. Jaroslav Bastl
Doba výstavby: 12/2008-12/2010
Náklady: cca 1 mld. Kč
Náklady stavby bez zdravotnické technologie: 560 mil. Kč bez DPH

Vstupní hala s recepcí
¤ Vstupní hala s recepcí

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2012).