Zpět na informační servis

Panelová sídliště ve Vídni a Bratislavě - VIZE, REALITA, INOVACE

29. června 2009
Text redakce

Výstava s tímto názvem je k vidění do konce prázdnin ve Vzorkovně stavebních materiálů Stavebního centra EDEN 3000 na brněnském Výstavišti, od září pak v prostorách Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze. Akce netradičním způsobem monitoruje souvislosti výstavby panelových sídlišť v evropských městech a bydlení v nich, a to nejen z pohledu stavbařského, ale především ze zorných úhlů urbanistických a sociologických.

Výstava dává možnost nahlédnout do výsledků výzkumného projektu Institutu pro výzkum města a regionu Rakouské akademie věd. Projekt probíhal v rámci spolupráce INTERREG III A Obnova panelové výstavby ve Vídni a Bratislavě pod vedením Dr. Věry Kappeller. Klade si za cíl popsat fenomén panelové výstavby nejen ve Vídni a Bratislavě, ale i v řadě jiných evropských měst ?postižených? stejnou problematikou. Dr. Věra Kappeller ve svém průvodním slovu k výstavě uvádí, že panelová sídliště jsou ?důležitou a zároveň problematickou částí celoevropského stavebního kulturního dědictví?.

Panelová výstavba si ve své době vynutila nebývalý rozvoj nejen nových technologií, ale i výrobních postupů a doprovodných činností, typizace, standardizace, plánování. Dala vzniknout jak velkým a mocným firmám, tak zcela nové kultuře bydlení se všemi doprovodnými prvky. Po letech přinesla rozsáhlá panelová sídliště i do té doby netušené starosti s jejich obnovou a údržbou, revitalizací a hledáním nových funkcí, stejně jako zcela specifické problémy demografické i sociální. O tom i o jiném hovoří pět samostatných tematických celků výstavy:

  • A - Od vize k realizaci;
  • B - Typologie sídlišť, formy bytů a domů;
  • C - Bytová kultura v dobách panelové výstavby;
  • D - Panelová sídliště dnes mezi realitou všedního dne a inovací;
  • E - Studentská soutěž Panelová sídliště - moderní obydlí budoucnosti.

Výstava je dále doplněna o práce z pražské studentské soutěže Panelový dům a ukázky realizací tuzemských firem.

Brněnská vernisáž se stala součástí tradiční Ouvertury Stavebních veletrhů Brno 2009 v pondělí 20. dubna, letos věnované tématu 110 let vzdělávání stavebních odborníků v Brně a na XII. mezinárodní konferenci Stavební fakulty VUT. Výstavu tak hned na úvod zhlédlo na dvě stě odborníků. Brněnskému představení předcházely dvě instalace v Ostravě, a to v prostorách Magistrátu města Ostravy a u auly Vysoké školy báňské. Součástí výstavy je katalog na CD s velkým množstvím doplňujících informací a příspěvků. Z předmluvy ke katalogu od doc. Berana ze Stavební fakulty ČVUT si dovoluji vypůjčit stručné, leč výstižné hodnocení: ?Minulost nelze soudit, lze ji jen pochopit?. Z tohoto pohledu je výstava jedinečná.

Autor: Ing. Rudolf Böhm

Stavební centrum EDEN 3000 Bauerova 10, Brno-Výstaviště Výstava je přístupná denně od 10.00 do 18.00 hod.

Výstava Panelová sídliště ve Vídni a Bratislavě - VIZE, REALITA, INOVACE ve Vzorkovně stavebních materiálů Stavebního centra EDEN 3000

¤ Vystava Panelova sidliště ve Vidni a Bratislavě - VIZE, REALITA, INOVACE ve Vzorkovně stavebnich materialů Stavebniho centra EDEN 3000

Výstava Panelová sídliště ve Vídni a Bratislavě - VIZE, REALITA, INOVACE ve Vzorkovně stavebních materiálů Stavebního centra EDEN 3000