Zpět na informační servis

Ouvertura na téma územního plánování a křest Stavební knihy 2018 se vydařili

26. dubna 2018
Text redakce

Přednáška o územním plánování jako základu ekonomického rozvoje, křest Stavební knihy 2018, věnované ?Parkování ve městě? a představení ankety České a slovenské stavby století. V pořadí již 18. slavnostní Ouvertura Stavebních veletrhů Brno proběhla v aule Rektorátu VUT v Brně v předvečer prvního veletržního dne.

Setkání tradičně pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), která tentokrát pozvala jako hosta Jaroslava Dokoupila ze studia Arch.Design, architekta podepsaného mimo jiné pod pavilony V a P brněnského výstaviště a spolutvůrce konceptu územního plánu města Brna z let 2004 - 2012. Jeho přednáška o úloze územního plánování v přípravě výstavby shrnula legislativní rámec a kritizovala stavební zákon z roku 2006, který negativně ovlivňuje a neúměrně protahuje celý proces. ?Kvalita územního plánování má přitom dopady na ekonomiku jako celek, protože stojí na začátku celého procesu investiční výstavby, která je motorem ekonomiky,? zdůraznil Jaroslav Dokoupil. Územní plán definoval jako dohodu společnosti o využití území způsobem nezbytným pro jeho vyvážený a kontinuální rozvoj. Protože potřeby se neustále mění, jde o trvalý proces, který nekončí vydáním a schválením dokumentu. Účast veřejnosti a občanských iniciativ v územně plánovacím procesu je sice nezbytná, ale ne v současné podobě, kdy aktivisté zneužívají zákon jako instrument k zastavení důležitých procesů územního plánování. ?Škodí, ale nenesou za to žádnou odpovědnost,? shrnul jejich činnost Jaroslav Dokoupil. Pokud jde o postavení projektantů, architektů a urbanistů, podle jeho vize by měli být koordinátory a moderátory procesu přípravy výstavby včetně permanentní komunikace s veřejností. Pro novou legislativu architekt Dokoupil doporučuje mj. dvoustupňový systém územního plánování ve velkých městech. Příkladem nám může být Vídeň, kde vedle celkového územního plánu existuje přibližně 900 lokálních územních plánů a asi 150 z nich se každý rok změní. Tento systém je obvyklý v Německu a v Rakousku a dokáže daleko pružněji reagovat na nové potřeby společnosti.

Tradiční součástí Ouvertury Stavebních veletrhů Brno byl křest nové Stavební knihy. V pořadí již 23. vydání této oficiální publikace ČKAIT přineslo dosud nepublikované oficiální výsledky stavebnictví a bytové výstavby za rok 2017, více zde. Druhá část knihy se letos zaměřila na téma Parkování ve městě, a to jak z pohledu technických předpisů, tak z hlediska problematiky rostoucího počtu vozidel a možných řešení rezidenčního parkování. Jednotlivé kapitoly se věnují například požární bezpečnosti v parkovacích domech a garážích, požadavkům na bezbariérové řešení parkovišť nebo zajímavému projektu přestavby železničního tunelu v Litoměřicích na parkovací stání.

Závěr Ouvertury patřil prezentaci ankety České a slovenské stavby století, která mapuje a propaguje úspěchy našeho stavitelství za posledních sto let. Hlasování veřejnosti o nejzajímavější architektonické dílo bylo zahájeno 25. dubna spolu se startem Stavebních veletrhů Brno. Mezi hosty slavnostní Ouvertury nechyběli zástupci partnerských komor a svazů z Německa, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Polska.