Zpět na stavby

Optimalizace požárního větrání Královopolského tunelu v Brně

21. října 2012
Ing. Jiří Zápařka

Článek se zabývá problematikou odvětrání kouře při požáru v silničních tunelech s příčným odvodem kouře. Na příkladu Královopolského tunelu v Brně přibližuje problematiku návrhu a uvedení do provozu takového systému v souvislosti s požadavky platných předpisů.


Úvod

Královopolský tunel se nachází v Brně v severní části Velkého městského okruhu Dobrovského. Tunel o délce 1,2 km je řešen jako jednosměrný, s dvěma pruhy v každém směru. Tunel stoupá od východního královopolského portálu k západnímu portálu Žabovřesky. Požadavky na větrání tunelu byly stanoveny následovně:

  • Při běžném (standardním) provozu musí větrací systém zabezpečit dostatečný přívod vzduchu k rozředění emisí v tunelu tak, aby nebyla překročena mezní koncentrace a zároveň byla zajištěna dostatečná viditelnost. Musí být schopen snížit výnos znečištěného vzduchu z výjezdových portálů Žabovřesky a Královo Pole.
  • V případě vzniku požáru v tunelu musí být zabezpečen odvod kouře tak, aby se snížilo ohrožení lidí uvnitř tunelu při zohlednění možnosti dopravního stavu kongesce, kdy se v případě požáru osoby nacházejí z obou stran ohniska požáru. Současně se musí zabránit zakouření únikových cest - propojek mezi tunely - a zakouření nezasažené tunelové trouby.

Vzduchotechnická zařízení

U dálničních tunelů, kde vozidla za požárem ve směru jízdy vyjedou, se odvod kouře řeší podélně (kouř se z místa požáru odvádí podélně s osou tunelu). Královopolský tunel je tunelem městským a hrozí tedy, že auta za požárem budou mít zablokovaný výjezd. Z toho důvodu se kouř odvádí příčně (z místa požáru kolmo k podélné ose tunelu). Kouř se odsává vzduchotechnickým kanálem pomocí hlavních ventilátorů přes klapky v mezistropu. Podélná rychlost a směr odvodu kouře jsou ovládány pomocí proudových ventilátorů.

  • Čtyři hlavní ventilátory HV: APH 2500 - AV5/990; Pmot = 500 kW; pTOT = 2330 Pa; jsou umístěny ve strojovnách TC I a TC II, a to po dvou v každé strojovně. Změna odváděného množství je realizována plynulou změnou otáček oběžného kola.
  • Šestnáct proudových ventilátorů PV: APW 1400 - RAV 045-9-35; jsou umístěny v pozicích po čtveřicích v hloubených portálech vždy na vjezdu a výjezdu z tunelu. Plynulé regulace rychlosti proudění se dosahuje změnou otáček pohonu pomocí frekvenčního měniče. Jeden ventilátor z každé čtveřice je vybaven frekvenčním měničem a zbylé tři jsou vybaveny soft startem.
  • Uzavírací klapky UK jsou umístěny v mezistropu tunelu v počtu čtrnácti kusů v každé tunelové troubě. Ovládají se dálkově přes řídicí systém. Klapky jsou od sebe vzdáleny 80-90 m. V tunelu T I je poslední klapka před výjezdem uzpůsobena ke koncentrovanému odvodu 240 m3/s. Klapky jsou ve výchozí poloze zavřené a otvírají se v závislosti na požárním scénáři.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).