Zpět na materiály, výrobky, technologie

Obnova fasády nabízí příležitosti k úspoře

Stav fasády je výkladní skříní domu. I proto bychom právě fasádě měli věnovat pozornost v podobě pravidelné obnovy.


I poměrně „mladá“ fasáda vyžaduje pravidelnou kontrolu, a to již po dvou letech od realizace. Při kontrole se sledují jak celkové plochy, tak oblasti oken, dveří nebo napojení lišt. Velkým nepřítelem opláštění domu jsou nejen usazené mechanické nečistoty, ale také biologické řasy a plísně, což samozřejmě specifikuje následný způsob její obnovy včetně použitých materiálů. U domů se zateplením ETICS směřujeme pozornost na základní mechanické očištění tlakovou vodou o maximálním tlaku 200 barů a teplotě vody do 35 °C s předepsaným poměrem obsahu čisticího prostředku Baumit ­ReClean. Proces čištění lze vhodně doplnit použitím ručního tvrdého kartáče. V dalším postupu máme na výběr, buď dva nátěry prémiové fasádní barvy Baumit StarColor na suchý povrch nebo alternativně aplikovat produkt ­Baumit SilikonColor. Využijeme-li k nanášení fasádní barvy technologii stříkání airless, máme záruku rovnoměrného nanášení nátěru v krátké době i na velké povrchy.

Pokud zjistíme při kontrole zateplené fasády známky biologického napadení, musí dojít nejprve opět k omytí čistou tlakovou vodou a po oschnutí k aplikaci vodou ředitelného sanačního nátěru Baumit FungoFluid. To se provádí pomocí válečku, popř. malířské štětky. Zmíněný proces se musí v případě většího napadení mikroorganismy opakovat a zároveň je nutné vytvořit ochrannou vrstvu před dvěma nátěry silikonovou fasádní barvou. A opět se zde nabízí možnost použití výrobku Baumit StarColor nebo jeho alternativy v podobě voděodolné a paropropustné silikonové barvy Baumit SilikonColor. V každém případě je vždy důležité přísně dodržovat technologické přestávky (schnutí vrstev).

U starších domů s běžnou vápeno­cemen­tovou omítkou bez zateplení je nutné nejprve hledat možné trhliny v povrchu fasády. K tomu pomůže speciální měřítko kvůli ­limitní hodnotě šíře trhliny 0,5 mm. Na fasádu s prasklinami se nejprve použije univerzální základní nátěr se zpevňujícími vlákny ­Baumit FillPrimer. Po zaschnutí (24 hodin) je povrch připraven na dvě vrstvy silikonové fasádní barvy Baumit ­StarColor. U drobných trhlin však existuje i řešení v podobě nanesení penetračního nátěru Baumit ­MultiPrimer a následné aplikace dvou vrstev fasádní barvy Baumit ­FlexaColor. Předností této barvy s obsaženým organickým pojivem a silikonovou pryskyřicí je vysoká míra flexibility obou vrstev nátěru.

Obnova fasády – příležitost k dodatečnému zateplení

V případě obnovy fasády by se měla zvážit možnost úplného zateplení nebo tzv. dozateplení v případě, kdy byl systém ETICS rea­lizován např. v 90. letech, tedy s tloušťkou izolantu 5, resp. 8 cm. Takové dozateplení je potřeba zvážit komplexně, tzn. prověřit konstrukci střechy vzhledem k navýšení tloušťky izolantu, rozšířit parapety atd. Každopádně v případě zájmu o dozateplení je potřeba provést sondáž do stávajícího zateplovacího systému, která vyloučí nutnost jeho demontáže a nahrazení zcela novým izolantem. Většinou lze původní zateplení využít jako základ pro systémová řešení společnosti Baumit. Jednou z možností je zateplení na zateplení. V tomto případě můžeme využít k lepení izolantu na původní zateplení lepicí a stěrkovou hmotu Baumit StarContact a k následnému přichycení izolantu do únosného podkladu klasické šroubovací hmoždinky Baumit S. Moderní technologie Baumit umožňují také využití lepicí kotvy Baumit StarTrack. V obou případech poté aplikujeme na desky izolantu Baumit StarTherm lepicí a stěrkovou hmotu Baumit StarContact, do níž se vkládá sklotextilní síťovina Baumit StarTex. Systém se poté uzavírá vrstvou základního nátěru Baumit PremiumPrimer a následně se aplikuje tenkovrstvá omítka Baumit StarTop nebo Baumit SilikonTop anebo kvalitní samočisticí omítka Baumit NanoporTop.

Dozateplení lze řešit i dalšími systémy Baumit. Mezi velmi oblíbené, zejména pro svoji prodyšnost, patří zateplovací systém ­Baumit open. Ten může ve své skladbě využít k přichycení izolantu mimo jiné lepicí kotvy Baumit StarTrack Duplex, které byly vyvinuty speciálně pro zdvojování zateplovacích systémů. Vhodnou alternativou je také zateplovací systém Baumit Star ­Resolution, využívající inovativní izolační desky, které například v tloušťce 8 cm poskytují domu stejnou tepelnou odolnost jako běžné izolanty o tloušťce 12 cm. V případě dozateplení bytových domů se osvědčil zateplovací systém Baumit Star Twinner s použitím speciálního izolantu kombinujícího šedý polystyren s vrstvou minerální vaty v sendvičové konstrukci. Výhodou je zachování původního zateplení při splnění dané požární normy, avšak pouze u domů s požární výškou do 22,5 metru.