Zpět na stavby

Nové mosty přes Labe a Jizeru

1. října 2021
PR článek

Dopravní stavby jsou stěžejním oborem SMP CZ. Díky spolupráci a sdílenému know-how v rámci Skupiny SMP je schopna stavět mosty z velké části vlastními kapacitami. Z aktuálně dokončených jsou vzorovým příkladem silniční mosty přes Labe mezi obcemi Valy a Mělice a přes Jizeru v obci Loukov, na kterých spolupracovaly společnosti OK Třebestovice, Prefa Pro a Freyssinet CS.


Všechny společnosti, které jsou součástí skupiny VINCI, působící po celém světě, se zavazují k dodržování společných hodnot. U obou mostů je na výsledku patrný vliv jednoho z těchto pilířů, a to dialogu s partnery. V Loukově je výsledkem diskuze s památkáři most perfektně padnoucí do historické zástavby. V případě mostu přes Labe pak, po dohodě s investorem a následným správcem, šetrné snesení původního (více než sedmdesátiletého!) provizorního mostu konstrukce Bailey Bridge, který byl určen k renovaci.

Most přes Labe mezi Valy a Mělicemi
Nový most je založen na beraněných prefabrikovaných železobetonových pilotách. Úložné prahy pilířů byly vystavěny pouze samozhutnitelným betonem (SCC 30/37 XF3, SF2). Technologicky nejvýznamnější krok stavby je výsun rámu nové ocelové mostovky. Nosnou konstrukci tvoří ocelový dvoutrám o pěti polích s mezilehlými příčníky a s vnějšími chodníkovými konzolami, v hlavním poli doplněný obloukem do podoby Langerova trámu. Výrobu a montáž ocelové konstrukce zajistila OK Třebestovice. Výsun byl realizován na ocelových bárkách zavibrovaných do koryta řeky, doplněných věžemi systému Pižmo a vystrojených hlavami pro výsun. Jako ztracené bednění pro betonáž desky mezi hlavními nosníky mostovky byly použity desky z UHPC (SCC 100/115 XF4 s rozptýlenou nekorodující výztuží) vyrobené v Prefa Pro. Podobu Langerova trámu konstrukce získala až po betonáži spřažené železobetonové desky mostovky ve vysunuté poloze. Po aktivaci oblouku s táhly byla kompletní konstrukce spuštěna o cca 200 mm do definitivní polohy. Výsun a spouštění realizovala společnost Freyssinet CS.

Most přes Jizeru v obci Loukov
Most přes Jizeru je umístěn v krásném prostředí vesnické památkové zóny Loukov s převážně roubenými domy a s hlavní dominantou kostela Nejsvětější Trojice, situovaných nad řekou na skalnatém masivu. Jedná se o trvalý silniční most o jednom poli o rozpětí 44,5 m se spodní mostovkou. Nosnou konstrukci tvoří Langerův trám – dvojice ocelových trámů, které jsou vyztuženy ocelovým obloukem s táhly. Původní nosná konstrukce byla demontována pomocí podélného výsunu směrem k levému břehu. Pro snadnější realizaci výsunu bylo v korytě řeky vybudováno montážní podepření ze stojek Pižmo.

Nosná konstrukce byla navezena a předmontována na levé straně u opěry a poté po polovinách včetně příčníků osazena na opěru a provizorní podpěru ze systému pižmo v řece. Montáž až 50tunových dílců nosné konstrukce na vzdálenost 44 m byla provedena mobilním jeřábem. Veškeré projektové práce a stavební práce byly navrhovány a rea­lizovány s ohledem na vesnickou památkovou zónu v obci Loukov. Převážná většina činností byla průběžně projednávána a schvalována orgány státní památkové péče. I přes mimořádně obtížnou realizaci, která byla spojena zejména s komplikacemi při založení opěr, montáží nosné konstrukce a kamenickými pracemi, jsme přesvědčeni, že most je novodobou ozdobou historického jádra Loukova.

Text Ing. Michal Kužník

Osazování oblouku na novém silničním mostu mezi Valy a Mělicemi (foto: Zuzana Oplatková)
Osazování oblouku na novém silničním mostu mezi Valy a Mělicemi (foto: Zuzana Oplatková)
Nový most doplňuje historické centrum Loukova (foto: Bc. Marcel Návojský)
Nový most doplňuje historické centrum Loukova (foto: Bc. Marcel Návojský)