Zpět na materiály, výrobky, technologie

Nová technologie pro osvětlení „Zumtobel Spectrum“

4. února 2022
PR článek

Zumtobel představuje novou technologii „Zumtobel Spectrum“ s osvětlením LED, které imituje přirozené denní světlo ještě lépe než dosud. Barevné spektrum LED je inovativním způsobem přeměňováno na spektrum denního světla. Technologie byla vyvinuta ve spolupráci s japonským výrobcem polovodičů Nichia, který je vynálezcem elektroluminiscenčních diod (LED) a patří mezi jejich největší producenty na světě.


Světlo má svým vizuálním i nevizuálním působením velký vliv na lidské zdraví. Biologickým, tzn. nevizuálním, účinkům světla je věnována stále větší pozornost. Světlo ovlivňuje kvalitu spánku, důležité tělesné funkce a celkový pocit zdraví. Moderní koncepty osvětlení již zohledňují i nevizuální účinky světla. Zumtobel nyní posouvá se svým partnerem Nichia technický vývoj o další krok vpřed a mění barevné spektrum LED ve specifickém rozsahu vlnových délek, v němž je oko mimořádně citlivé na vizuální, emocionální a biologické podněty. Vývojáři přitom ve své práci vycházejí ze spektra denního světla.

Úprava světelného spektra LED
Zumtobel Spectrum harmonizuje světelné spektrum tak, aby bylo z lidského vnímání co nejblíže přirozenému denními světlu. V rámci tohoto procesu dochází k výraznému snížení intenzity modrých vlnových délek, zatímco azurově modré vlnové délky jsou zesíleny. Oko sice rozdíl oproti běžnému osvětlení LED nezaznamená, je však méně namáháno. Standardní světelné spektrum LED obvykle způsobuje, že má zornice větší průměr než na přirozeném denním světle stejné intenzity. Zumtobel Spectrum její průměr zmenšuje, a zornice si tak zachovává přirozenou velikost. Tím se zmenšuje množství světla, které vstupuje do oka, a snižuje se zatížení sítnice. Oči v důsledku toho zůstávají uvolněné a neunaví se tak rychle. To má na jedné straně pozitivní vliv na soustředění, na druhé straně si oko dříve a snadněji odpočine po namáhavých vizuálních úkolech.

Vývoj v partnerství
Zumtobel přikládá velký význam dlouhodobým partnerstvím. Jako partnera pro vývoj nové technologie „Zumtobel Spectrum“ se podařilo společnosti Zumtobel získat japonský chemický a polovodičový koncern Nichia. Obě společnosti sdílejí dvě důležité hodnoty: usilují o vývoj trvale udržitelných produktů a v centru zájmu všech jejich aktivit je lidské zdraví.

Svítidla s technologií Zumtobel Spectrum
V současnosti je podána žádost o udělení patentu na technologickou světovou premiéru „Zumtobel Spectrum“, která je testována v pilotních projektech. Prvními svítidly Zumtobel vybavenými touto technologií jsou LIGHT FIELDS III, ECOOS II a ONDARIA II. Další svítidla budou následovat.

Text a foto: Zumtobel

ZL_SPECTRUM_print (1)