Zpět na informační servis

Nordica Ostrava: certifikace od EK za úsporu energie

28. listopadu 2008
Text redakce

Nově dokončovaná kancelářská budova Nordica Ostrava získala od Evropské komise jako první budova v ČR certifikaci programu GreenBuilding (developer Skanska Property Czech Republic, s.r.o.).

Nově dokončovaná kancelářská budova Nordica Ostrava získala od Evropské komise jako první budova v ČR certifikaci programu GreenBuilding (developer Skanska Property Czech Republic, s.r.o.). GreenBuilding je dobrovolný program Evropské komise, který vznikl začátkem roku 2005 s cílem zlepšit vy- užití potenciálních úspor energie v nerezidenčních budovách. Certifikovaná budova musí splňovat podmínku minimálně 25 % úspory spotřeby energie oproti energetickým normám v dané zemi. Administrativní budova Nordica Ostrava má na základě výpočtu o 30 % nižší spotřebu energie, než stanovují české normy.

Nordica Ostrava

Certifikace programu GreenBuilding byla budově Nordica Ostrava udělena především za její energetickou účinnost a citlivý přístup k životnímu prostředí od počátečního návrhu projektu až po samotný provoz a správu budovy. Projekt je unikátní také v tom, že zde Skanska využívá své developerské zkušenosti spolu se stavebními. Zatímco developerem projektu je Skanska Property Czech Republic, dodávku stavby má na starosti Skanska CZ. Vyvážený poměr prosklených a pevných částí fasády přispívá k úspoře nákladů na energie a nezbytností je i rekuperace odváděného tepla. Samozřejmostí pro budovy postavené společností Skanska Property je i efektivní a úsporný chladicí a ventilační systém a řízení technologií budovy speciálně vyvinutým softwarem.
Kancelářská budova Nordica Ostrava má kompaktní tvar a oproti normám je použita nadstandardní tloušťka izolace a speciální povrch fasády spolu se stínicí technikou navíc omezuje tepelné zisky. Důraz je kladen na vysokou vzduchovou těsnost celého pláště budovy včetně oken. Objekt využívá dálkového zdroje tepla pro vytápění a dalších energetických úspor je dosaženo díky centrálnímu ventilačnímu systému, který je navržen pro nízké rychlosti proudění. Systém používá ventilátory s frekvenčními měniči a samozřejmostí jsou tepelné výměníky zajišťující rekuperaci odváděného tepla. Pro centrální chladicí sy- stém jsou použity velmi účinné agregáty a další úspory přináší možnost dochlazování venkovním vzduchem. Podzemní parkoviště jsou provětrávána a temperována pomocí odpadního vzduchu z kancelářských prostor. Dostatečný podíl přirozeného světla a použití účinnějšího osvětlení rovněž přispívá k dalším úsporám energie. Cílem developera Skanska Property Czech Republic je přispívat k trvale udržitelnému rozvoji s velkým důrazem na úspory energií, ale rovněž po- užívat účinná konstrukční řešení, materiály a postupy, o čemž také svědčí certifikace ISO 14001 udělená společnosti již v roce 2000.