Zpět na stavby

Nízkoenergetické domy a kvalita vnútorného prostredia

V počiatočnej fáze projektu, keď sa uskutočňujú najdôležitejšie rozhodnutia, je vhodné použiť metódy počítačom podporovanej simulácie budúceho správania sa budovy.


V súčasnosti sa posudzovanie kvality budov sústreďuje najmä na preukázanie ich energetickej hospodárnosti. Pri kolaudácii stavby sa vyžaduje energetický certifikát, pri žiadosti o stavebné povolenie zasa energetický posudok. Cieľom energetického posudku je preukázať, že plánovaná budova spĺňa energetické a zároveň aj tzv. hygienické kritérium, ktorého cieľom je zamedziť tvorbe plesní na vnútorných povrchoch stropov a stien. Tak energetický certifikát, ako aj energetický posudok, majú za úlohu zabezpečiť základnú kvalitu obvodového plášťa. Pre stavebníka či architekta však má význam poznať aj budúci charakter vnútorného prostredia plánovaného objektu, čo oba zmienené nástroje neumožňujú. Najmä v počiatočnej fáze projektu, keď sa uskutočňujú najdôležitejšie rozhodnutia, je preto vhodné použiť metódy počítačom podporovanej simulácie budúceho správania sa budovy.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 09/2012).