Zpět na stavby

Nejvyšší dřevěná budova v Německu už měří 25 metrů

10. května 2012
Ing. Jaroslav Benák

V prostorách bývalé americké letecké základny vzniká město budoucnosti: v Bad Aiblingu u Mnichova realizuje místní investor (B&O Gruppe) na pozemku o rozloze přibližně 70 ha město s nulovými energetickými požadavky. Koncepci energeticky efektivního města s místem pro bydlení, živnosti, kanceláře, turistiku a zdravotnické služby dlouhodobě podporuje Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie - BMWi).


Osmipodlažní dřevěná stavba ve čtvrti nulových emisí

Původní budovy vojenské základny budou buď odstraněny, nebo modernizovány podle nejnovějších standardů. Současně se doplní novostavbami, které budou realizovány inovativním systémem dřevěných konstrukcí. Dva nové objekty už v současnosti v areálu stojí - v prostředí plném zeleně vedle domů pro jednu a dvě rodiny (postaveny jsou ve standardu pasivních domů) v místě doposud vyrostly dvě vícepodlažní budovy, stavěné inovativním způsobem z konstrukcí na bázi dřeva. Tyto výškové dřevostavby nastavují ve smyslu komfortu bydlení, hospodárnosti a stavební fyziky v Německu nová měřítka. Již v roce 2010 byla na území v rámci pilotního projektu postavena ze dřeva čtyřpodlažní budova. V dubnu 2011 byl spuštěn další, ještě ambicióznější projekt: za podpory vědců z Technické univerzity v Mnichově, Vysoké školy v Rosenheimu a institutu ift Rosenheim se začalo s projektováním a výstavbou osmipodlažní budovy - s téměř 25 metry představuje v současnosti nejvyšší dům na bázi dřeva v Německu.

 

Každý byt má k dispozici volné plochy ve formě ocelových balkonů, které jsou kotveny do podlažních stropů ? barevná zábradlí balkónů navíc vytvářejí podstatnou charakteristiku vzhledu budovy

Každý byt má k dispozici volné plochy ve formě ocelových balkonů, které jsou kotveny do podlažních stropů ? barevná zábradlí balkónů navíc vytvářejí podstatnou charakteristiku vzhledu budovyDosavadním rekordmanem byl 22 metrů vysoký sedmipodlažní bytový dům v berlínském městském okrsku Prenzlauer Berg, na jehož koncepci požární ochrany s použitím vysoce účinného protipožárního opláštění se sádrovláknitými materiály Fermacell se podobně jako v Bad Aiblingu podílel největší evropský výrobce sádrovláknitých materiálů, společnost Fermacell.

Výstavba nové osmipodlažní budovy probíhala od dubna do září 2011. Dřevostavbu realizovala podle projektu mnichovské firmy SCHANKULA Architekten společnost Huber & Sohn GmbH & Co. KG Bachmehring a učinné protipožární opláštění navrhla a dodala společnost Fermacell GmbH, Duisburg. Celá nosná konstrukce budovy je dřevěná, pouze schodišťové jádro je z důvodů ochrany proti požáru provedeno z betonu. Také opláštění fasády tvoří z velké části dřevo, místy jej doplňují omítnuté plochy. Dřevo je i součástí interiéru - ve vnitřním prostoru jsou částečně viditelné dřevěné stropy a stěny tak, aby mohl být vnímán základní stavební materiál budovy. Systém dřevěné stavby vyvinutý firmou Huber & Sohn GmbH & Co. KG je ideální i z pohledu dodatečného umístění nového objektu v hustých aglomeracích. Díky štíhlé konstrukci je k dispozici obytná plocha navíc a díky vysokému stupni prefabrikace byla budova postavena ve vysoké kvalitě a ve velmi krátkém čase. Stěnové prvky přicházely na staveniště již se zabudovanými okny a hotovou fasádou, takže vybudování osmi podlaží bylo možné v průběhu třech a půl týdnů. V důsledku vysokého stupně prefabrikace se navíc na minimum snížilo obtěžování sousedů velkými stavebními stroji.

V dřevařském podniku Huber & Sohn GmbH & Co. KG Bachmehring vznikly kompletně prefabrikované prvky fasád včetně zabudovaných oken

V dřevařském podniku Huber & Sohn GmbH & Co. KG Bachmehring vznikly kompletně prefabrikované prvky fasád včetně zabudovaných okenV obou spodních podlažích budou kanceláře, ve zbývajících šesti podlažích byty o různých velikostech a půdorysech - od jednopokojového bytu přes dvou- až třípokojových bytů až k velkorysému penthouse se střešní terasou. Při pouze malém počtu vnitřních nosných stěn je půdorysné členění maximálně flexibilní a v budově se nacházejí i byty vyhovující vozíčkářům. Všechna podlaží jsou přístupná po betonovém schodišti a výtahem. Otevřená pavlač, jež spojuje schodiště s byty, eliminuje zaplnění schodiště kouřem a optimalizována je i úniková cesta v případě požáru. Každý byt má k dispozici volné plochy ve formě ocelových balkonů, které jsou kotveny do podlažních stropů - barevná zábradlí balkonů navíc vytvářejí podstatnou charakteristiku vzhledu budovy. Budovu zásobuje energií elektrárna na štěpky, která byla v areálu nově postavena. Spotřebou tepla k vytápění na úrovni pouhých 17,2 kWh/m2a dosahuje budova téměř standard pasivního domu.

Izolace nehořlavými deskami
Vzhledem k tomu, že všechny nosné součásti osmipodlažní budovy musely být provedeny podle protipožární koncepce F 90+K260, bylo navrženo protipožárně účinné opláštění z nehořlavých stavebních a izolačních materiálů. Nosné prvky fasády vznikaly nejprve jako prefabrikáty u firmy Huber & Sohn v Bachmehring. Základem je dřevěná masivní stěna z vlastního vývoje, oboustranně vyztužená opláštěním ze sádrovláknitých desek Fermacell. K izolaci prvků se použily nehořlavé desky z minerální vlny Rockwool s bodem tavení > 1000 °C. Ty poskytují vynikající tepelnou ochranu, jsou upraveny tak, aby odpuzovaly vodu a jsou zvláště tvarově stabilní. Sádrovláknité desky Fermacell v kombinaci s izolantem chrání bezpečně nosnou konstrukci proti požáru.

Nosné prvky fasády vznikaly nejprve jako prefabrikáty u firmy Huber & Sohn GmbH & Co. KG ? základem je dřevěná masivní stěna z vlastního vývoje, oboustranně vyztužená opláštěním ze sádrovláknitých desek Fermacell

Nosné prvky fasády vznikaly nejprve jako prefabrikáty u firmy Huber & Sohn GmbH & Co. KG ? základem je dřevěná masivní stěna z vlastního vývoje, oboustranně vyztužená opláštěním ze sádrovláknitých desek Fermacell


 
Účinná protipožární ochrana
V místnostech bylo z hlediska protipožární ochrany účinné obložení provedeno ve dvou vrstvách opláštění ze sádrovláknitých desek Fermacell. Použité desky zaručují podle konstrukce požární ochranu F 120 a jsou podle EN 13501 klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál třídy A2. Kromě toho splnil Fermacell všeobecné atesty stavebního dozoru ke kritériu zapouzdření K 60 u vícepodlažních dřevěných staveb a u nástaveb. V rámci vývoje a optimalizace nových stavebních dílů pro vícepodlažní dřevěnou stavbu provedli tři partneři - společnosti Huber & Sohn, Fermacell a Rockwool - zkoušky stavebních dílů, jež dokumentují a ilustrují účinnost systémů a jež umožňují jejich používání.

K izolaci prvků byly použity nehořlavé desky z minerální vlny Rockwool s bodem tavení > 1000 °C

K izolaci prvků byly použity nehořlavé desky z minerální vlny Rockwool s bodem tavení > 1000 °C

 
Krátké doby výstavby díky prefabrikaci
V dřevařském podniku Huber & Sohn GmbH & Co. KG Bachmehring vznikly kompletně prefabrikované prvky fasád včetně zabudovaných oken. ?Díky úzké spolupráci se všemi účastníky stavby mohla být celková koncepce budovy průběžně optimalizována i z hlediska stavebních nákladů. Koncepce půdorysu, ze které se vycházelo, umožňuje vedle stavby bytů také různé typy kanceláří. Protože bylo zapotřebí pouze malého počtu nosných stěn, mohly být všechny půdorysy obměňovány podle individuálních přání?, uvedl Josef Huber. Optimální stavebně fyzikální a stavebně biologické hodnoty a především vynikající komfort bydlení zajišťuje souhra tří materiálů - dřeva, sádrovláknitých desek a minerální vlny. Speciálně vnější stěny musely vyhovět přísným protipožárním kritériím, ale také zajistit nejlepší ochranu proti chladu, horku a hluku. Aby bylo možné dosáhnout parametry blízké standardu pasivního domu, byla v nové výškově budově ve fasádních prvcích navržena a použita izolace o tloušťce 240 mm.

Celá nosná konstrukce budovy je dřevěná, pouze schodišťové jádro je z důvodů ochrany proti požáru z betonu

Celá nosná konstrukce budovy je dřevěná, pouze schodišťové jádro je z důvodů ochrany proti požáru z betonuOsmipodlažní dřevěná budova nastavuje měřítka
Budova postavená v Bad Aibling názorně ukazuje, jaký potenciál a jaké možnosti poskytuje při výstavbě moderní dřevěná konstrukce. Je to další důkaz, že dřevo jako základní stavební materiál může u vysokých budov nahradit konvenční stavební materiály, jako jsou beton, ocel a cihla. Souhra inovativních prefabrikovaných stěnových a fasádních modulů, speciálních izolačních materiálů a sádrovláknitého opláštění umožnila tak poprvé ?dokonaný skok? do výše. Novelizací Vzorového stavebního řádu (Musterbauordnung - MBO) a realizací Směrnice pro dřevěné stavby vznikly sice již v roce 2002 zákonné podklady pro vícepodlažní výstavbu ze dřeva v Německu. Teprve praxe při výstavbě nových objektů však postavila průmysl a stavební podniky před nová řešení.
 
Nejprve byla realizována řada dřevěných staveb střední výšky, které podle MBO, třída budov 4, musely prokázat vysoce ohnivzdorné konstrukce. (Třída 4 zahrnuje budovy, jež se vyznačují výškou podlahy nejvyššího podlaží s obytnými prostorami až 13 m a plochou užitných jednotek do 400 m?).
 
Pro budovu v Bad Aiblingu byla vyvinuta, vyzkoušena a schválena komplexní protipožární koncepce, jež připraví cestu k ještě k vyšším budovám na bázi dřevěných konstrukcí. Protože MBO vyžaduje pro budovy třídy 5 s výškou podlahy větší než 13 m ohnivzdorné konstrukce s dalšími požadavky na vlastnosti stavebních materiálů při požáru, byly použity speciální izolační materiály a konstrukce s opláštěním ze sádrovláknitých desek.

Nejvyšší dřevostavba v Německu má 8 pater a měří 25 m

Nejvyšší dřevostavba v Německu má 8 pater a měří 25 mVýstavba obvodových stěn (údaje o materiálech/tloušťky)

Nosné obvodové stěny s dřevěným obložením:
?    vertikální dřevěný obklad - 21mm;
?    horizontální laťování - 40 mm;
?    fasádový pás Stamisol;
?    izolace;
?    sádrovláknitá deska Fermacell - 18 mm;
?    větrotěsná vrstva a parozábrana;
?    dřevěná masivní stěna 85-120 mm;
?    sádrovláknité desky Fermacell 2 x 18 mm.

Nenosné obvodové stěny s omítkou:
?    omítka - 8 mm;
?    izolace;
?    sádrovláknitá deska Fermacell - 18 mm;
?    větrotěsná vrstva a parozábrana;
?    dřevěná masivní stěna - 85 mm;
?    sádrovláknitá deska Fermacell - 18 mm.

Konstrukce podlahy:
?    základová deska beton - 1000 mm;
?    utěsnění proti vzlínající vlhkosti;
?    izolace;
?    izolace kročejového hluku - 40 mm;
?    cementový potěr - 60 mm.

Konstrukce stropu:
?    křížem vrstvené masivní dřevo (CLT) - 197 mm;
?    rychlotuhnoucí podsyp - 90 mm;
?    izolace kročejového hluku - 40 mm;
?    cementový potěr - 60 mm;
?    parketová podlaha - 20 mm.

Konstrukce střechy:
?    křížem vrstvené masivní dřevo (CLT) - 147 mm;
?    parozábrana;
?    izolace spádu 240-340 mm;
?    Střešní vodotěsná izolace - 2 mm;
?    křemílkový posyp - 50 mm.

Povrchová úprava stěn:
?    penthouse - viditelné dřevěné povrchy, bíle lazurovány;
?    ostatní podlaží - sádrovláknité desky Fermacell s bílým nátěrem.

Základní údaje o stavbě
Umístění budovy: Dietrich-Bonhoeffer-Straße 14, 83043 Bad Aibling
Investor: B&O Gruppe, Bad Aibling
Projekt: SCHANKULA Architekten/Diplomingenieure, Mnichov
Projekt nosné konstrukce a protipožární ochrana: bauart Konstruktions GmbH S Co. KG, Mnichov
Protihluková ochrana: ift Schallschutzzentrum, Rosenheim
Stavba ze dřeva: Huber & Sohn GmbH & Co. KG, Bachmehring
Izolace fasády: Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH S Co. OHG, Gladbeck
Protipožárně účinné opláštění: Fermacell GmbH, Duisburg
Zajištění kvality: Materialprüfanstalt der TU München, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Winter
Obestavěný prostor: 5320 m3
Plocha kanceláří: 340 m2
Obytná plocha obytná: 970 m2
Doba výstavby: 04/2011-09/2011
Celkové náklady: 2 500 000 eur