Zpět na Úvod

Nejstarší betonové klenbové a obloukové mosty pozemních komunikací v ČR – I

30. září 2022


Rádi bychom také velice poděkovali všem, kdo nám poskytli potřebné informace – jsou to Mgr. Barták, Mgr. Natalie Belisová, Hana Bendová, Karel Beran, Tomáš Borolič, Ing. Ivana Brdičková, Mgr. Martin Burian, PhDr. Jaroslav Čáp, Jan Čihák, Mgr. Čížek, Ondřej Daněk, DiS., Mgr. Petra Dohnalová, Miroslav Dostál, PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Vladimír Hanousek, Bronislava Havelková, Bc. Václav Havlan, Ing. Petr Hejduk, Zdeněk Hetzendorf, Bc. Zuzana Hiklová, Ing. Pavel Hojgr, Mgr. Jaroslav Horák, Vlastimil Horák, Ing. Jana Horáková, Mgr. Petr Houzar, Věra Hrabovská, Jaroslava Chmelíčková, paní Infanovičová, Mgr. Jana Janáčková, T. Janda, Lucie Jandíková, Martina Jarošová, Petr Joza, Ing. Markéta Karbanová, Mgr. Vlasta Kauerová, Jiří Klecker, Mgr. René Klimeš, Silvie Klimešová, Marek Kny, Jaroslav Kocanda, Pavel Kočí, Petr Koleta, Mgr. Jana Konvičná, Jan Kopecký, Ing. Jiří Koutník, Ing. Vladimír Kudrnáč, František Kužel (1), František Kužel (2), PhDr. Jiří Lapáček, Ing. Petr Masařík, Mgr. Simona Mátlová, Jiří Medek, Renata Medunová, Ing. Dušan Merta, Mgr. Tomáš Mihalik, Lucie Michelová, Pavlína Mocová, Ing. Aleš Moskal, Ing. Tomáš Navrátil, Ivana Yael Nepálová, Bc. Ludmila Otiepková, Lucie Paurová, Ing. Ondřej Plášil, Ing. Zdeněk Podráský, Ing. Jiří Polák, Ing. Petra Pospíšilová, Ing. Zuzana Procházková, Mgr. Miroslava Přikrylová, Renáta Purnochová, Ing. Václav Rajchot, Markéta Rodová, Bc. Libuše Rückerová, Ing. Jan Rund, Ing. Michael Rund, Gisela Salibová, Jiří Satránský, Taťána Skokánková, Ing. arch. Eva Strejčková, Mgr. Marek Suchánek, Ing. Jan Šesták, Jan Šon, Dana Štěpánová, PhDr. František Šuman, Bc. Pavel Uedl, Ing. Dagmar Včeláková, Drahomíra Večeřová, Robert Vejvoda, Mgr. Jana Viktorínová, Ing. Lenka Vítová, Stanislav Volf, Marcela Vychodilová, Hana Winklerová, Libor Zámečník, Kamila Živná.