Zpět na materiály, výrobky, technologie

Nejčastější materiály používané při výrobě oken

28. července 2017
redakce PR článek

Dřevěná, nebo plastová okna? Při výběru oken není radno řídit se pouze jejich vzhledem, neboť mnohem podstatnější je samotný materiál. Důležité je ujasnit si, co od oken očekáváte a jaké na ně máte nároky. K tomu by vám mohl pomoci náš přehled nejpoužívanějších materiálů, včetně jejich výhod a nevýhod.

Autor:



Dřevěná okna
Dřevo je tradičním materiálem používaným při výrobě oken. V současné době jsou nejčastěji k vidění takzvaná eurookna, která jsou vyrobena z dřevěných vícevrstvých profilů. Životnost všech typů dřevěných oken se samozřejmě odvíjí od použitého dřeva a také jeho povrchové úpravy. Nespornou výhodou dřevěných oken je jejich pevnost a tvarová stálost i při působení vyšších teplot. Ovšem je potřeba počítat s tím, že dřevěná okna vyžadují pravidelnou péči v podobě nátěrů.

Výhody dřevěných oken

 • přírodní, ekologický materiál
 • vysoká tuhost rámů
 • nízká tepelná roztažnost
 • dlouhá životnost
 • prodyšnost

Nevýhody dřevěných oken

 • vyšší pořizovací cena a následné provozní náklady
 • nutná pravidelná údržba

Plastová okna
Nejpoužívanějším materiálem při výrobě oken je už po mnoho let plast. Je to dáno nejen jeho dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi, ale samozřejmě také příznivou cenou. Ve prospěch plastových oken hovoří kromě citelné úspory tepla také izolace hluku či snadná údržba. Plastová okna rovněž umožňují nejrůznější barevné i designové provedení. Mírnou překážku může představovat jejich dokonalá nepropustnost, která může mít za následek přílišnou vnitřní vlhkost. Moderní odvětrávací systémy, které jsou v současné době součástí plastových oken, však účinně předchází i těmto potížím.

Výhody plastových oken

 • nízká pořizovací cena
 • dobré tepelné izolační vlastnosti
 • protihluková izolace
 • nenáročná údržba
 • velká variabilita

Nevýhody plastových oken

 • vyšší tepelná roztažnost
 • nepropustnost

Kovová okna
Převážně pro průmyslové použití jsou určena kovová okna, která se vyrábějí z hliníku a oceli. Je to dáno jejich mimořádnou odolností, pevností a dlouhou životností. Nevýhoda kovových oken spočívá ve vyšší tepelné vodivosti. Využití nalézají rovněž v rámci specifických konstrukcí. V případě rodinných domů zůstávají vyhrazena především pro zimní zahrady apod.

Výhody kovových oken

 • vysoká pevnost
 • dlouhá životnost
 • možnost použití v rámci velkých prosklených konstrukcí

Nevýhody kovových oken

 • větší tepelná vodivost a roztažnost
 • vysoká pořizovací cena

Kombinovaná okna
Poněkud okrajovou záležitostí jsou okna vyrobená z kombinace výše zmíněných materiálů. Setkat se můžete s kombinovanými okny ze dřeva a hliníku, nebo okny spojujícími v sobě plast a dřevo. Taková okna v sobě kombinují výhody obou použitých materiálů a lze takto dosáhnout delší životnosti, větší odolnosti, menší tepelné vodivosti a podobně.

Nevýhody kombinovaných oken

 • spojení výhod jednotlivých použitých materiálů
 • vyšší pořizovací cena