Zpět na stavby

Názor investora

V návrhu stavby terminálu odlet letiště Brno se projevila snaha investora upoutat na sebe pozornost. Na tom není nic divného. Je koneckonců účelem návrhu každé stavby naplnit přání investora. Nicméně kontext tohoto ?zviditelnění se? bývá různý.


?Letiště má pro návštěvníky našeho regionu velký význam. Jde o pomyslnou bránu, jíž musí projít při příletu i odletu, a první i poslední dojem by v nich měl zanechat vzpomínku. Proto nám záleželo nejen na funkčnosti nového terminálu, ale také na individualitě návrhu,? pravil zástupce investora Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Přece jen se v České republice samospráva ke svým projektům staví spíše konzervativněji. Proč to tentokrát bylo jiné?
Stavba letiště je pro náš kraj prestižní, jde o důležitou stavbu pro rozvoj regionu. Tak to také je obsaženo ve všech dokumentech, které se týkají strategie rozvoje kraje. Je třeba si zároveň uvědomit, že letiště jako jediné bude tvořit vnější hranici a proto musí naplňovat všechny principy Schengenských dohod. Co se týká samotné podoby architektonického návrhu, tak jsme v zadání vycházeli z premisy, že za veřejné peníze by měly vznikat stavby, které jsou pro dané místo specifické a svým vzhledem své okolí obohatí. V případě letiště se nám snad tuto premisu podařilo naplnit, také díky ambicím mladého architekta Petra Parolka.

Jak může samotný vzhled terminálu ovlivnit rozvoj regionu?
Zásadně, a lze to doložit na konkrétních případech. Na letiště vodíme všechny touroperátory, kteří se zajímají o investice v Jihomoravském kraji. Také díky moderní a výrazné odletové hale vidí, že jsme důstojní partneři. Tento fakt, podle mého názoru, výrazně přispěl k zavedení pravidelné linky Brno-Moskva. Ruští partneři si prohlédli letištní halu, líbila se jim, a neskrývali, že rovněž tento fakt vedl k jejich rozhodnutí létat právě do Brna. Logika celé věci je naprosto jednoduchá. Každý z nás při cestování narazí na místa, která si oblíbí, ať už jde o skvělou restauraci na dálnici, dobře organizovaný hraniční přechod, nebo útulné letiště. Při své další cestě pak volíme znovu tyto spojovací body.

Jak bude pokračovat rozvoj brněnského letiště po stavební stránce?
V dalším období by se měla ještě postavit příletová hala.

Asi nebude jednoduché navázat na osobitý koncept haly odletového terminálu.
Nový odletový terminál zapadá do kontextu letiště vzhledem k budově řídicí věže. Stará budova příletu naopak po všech stránkách dosluhuje. Je tedy logické, že architektonický návrh na příletovou halu by měl přirozeně zapadnout mezi odletovou halu a řídicí věž, i když to neznamená, že půjde o dvojče nového terminálu. Ale na konkrétní návrh si budeme muset ještě počkat.

Co znamenala tato stavba pro vás, jako odpovědného zástupce investora?
Byla to moje velká zkušenost s čerpáním ?evropských peněz? na stavbu financovanou krajem. Z celkové sumy 250 milionů korun bylo 51 milionů z Evropského fondu pro modernizaci regionálních letišť. Lidem se zkušenostmi s čerpáním peněz z Evropských fondů nemusím povídat, jaké množství administrativní práce to obnáší. Ale za sebe a své spolupracovníky jsem rád, že vše proběhlo naprosto hladce.