Zpět na stavby

Navigare necesse est, vivere non necesse

17. května 2011
Ing. Josef Podzimek

Výrok Navigare necesse est, vivere non necesse, který v překladu zní ?Plouti jest nutno, žíti není nutno,? vykřikl roku 56 př. Kr. římský vojevůdce Gnaeus Pompeius, jehož úkolem bylo zajišťovat zásobování Říma, a odrazil s loďmi s nákladem obilí za bouře na moře. Česká republika je jedinou zemí z 27 států Evropské unie, která není přímo nebo kvalitní vodní cestou připojena na moře. Postupně se tak dostáváme do ekonomické pasti, neboť naprosto platí slova amerického analytika a politologa George Friedmana: ?Námořní státy jsou vždy bohatší než jejich vnitrozemští sousedé, i když jsou si ve všech ostatních věcech rovny?. Ale nezoufejme, máme přeci vodní koridor Dunaj-Odra-Labe.


Stavba vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe (D-O-L) byla uzákoněna už v roce 1901. Nejde tedy o nový projekt, ale pouze o jeho dokončení. Stavba byla zahájena v roce 1904, s navrhovanou dobou výstavby 20 let. Plány však byly přerušeny první i druhou světovou válkou, obdobím budování socializmu a nerozhodností politické reprezentace za posledních 20 let.

110 let práce na vodním koridoru D-O-L
Bylo vydáno celkem 9 zákonů, 9 nařízení a vyhlášek, 16 usnesení vlády a 3 rezoluce EU. V přístupové smlouvě České republiky do Evropské unie najdeme mapu, ve které se s průplavem D-O-L počítá. Za Rakousko-Uherska bylo vybudováno celkem 6 plavebních objektů na přístupové labské větvi. Za první Československé republiky pokračovaly splavňovací práce na řece Labi, Odře a Moravě, kde bylo vybudováno celkem 16 nových vodních děl. Těsně před druhou světovou válkou započaly práce na vlastním průplavu na rakouské a polské straně. Přesto, že tyto práce byly v roce 1943 zastaveny, pokračovala výstavba 2 plavebních stupňů na Labi. Po druhé světové válce byly dokončeny další 2 plavební stupně na Labi a Moravě. V období budování socializmu bylo postaveno 7 nových plavebních stupňů na Labi, Odře a Moravě. Souběžně bylo modernizováno 6 plavebních stupňů na Labi v rámci nárůstu lodní dopravy pro zásobování uhlí do chvaletické elektrárny.
Lze tedy konstatovat, že na vodním koridoru D-O-L se od vydání vodocestného zákona v roce 1901 plynule pracovalo po dobu téměř 90 let a pouze za posledních 20 let se nepostavil ani jeden nový plavební stupeň. Doposud bylo zbudováno celkem 39 nových nebo rekonstruovaných vodních děl. Současné ekonomické ztráty z jejich nevyužívání nebo minimálního využívání jsou pro Českou republiku obrovské.

Zdymadlo Hradištko na Labi, dokončené v roce 1944
¤ Zdymadlo Hradištko na Labi, dokončené v roce 1944

Zdymadlo Týnec nad Labem (1975)
¤ Zdymadlo Týnec nad Labem (1975)

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 05/2011).