Zpět na materiály, výrobky, technologie

Nabídněte i vy klientům revoluci v požární ochraně!

Představte si výrobní nebo skladovací prostor, plný zboží a výrobního materiálu, a každá minuta výrobního procesu je přesně naplánovaná a nestrpí sebemenší zpoždění. Ale pak se jednoho dne přetíží proudový odběr v elektrických rozvodech, skříních, ty zahoří a je po všem, materiál je znehodnocen zplodinami hoření. Přesně tento katastrofický scénář nechce nikdo nikdy zažít. Co bychom tedy měli udělat, pokud chceme ochránit firmy a domovy našich klientů?


Navrhněte jim optimální a ekonomicky nejvýhodnější typ protipožárního systému.

Je velmi pozitivní, že existují firmy, kterým téma protipožární bezpečnosti není lhostejné, a vyvíjejí či neustále zdokonalují zařízení, která tuto bezpečnost zajišťují. Mezi takové subjekty se bezesporu počítá i ASES GROUP, s. r. o., která vyvinula automatický systém na omezení tepla s potlačením ohně a minimalizující vznik škodlivých zplodin. Tento systém má za cíl chránit stavby a jejich technologie před požáry, které jsou ve statistikách tak vysoko zastoupeny. Zařízení nejen likviduje, ale hlavně včas detekuje požáry, které vznikají z důvodu výskytu poruchových elektrických jevů (zkrat, proudové přetížení, elektrický oblouk, jiskření apod.) v elektrických instalacích, zejména pak v elektrických rozvodnách. Ochlazovací hasicí zařízení je schopné požár detekovat, eliminovat, signalizovat a upozornit na požár zodpovědnou osobu, a zároveň odpojit chráněný prostor, resp. jeho elektrické obvody od elektrického zdroje a tím zamezit opětovnému např. zkratu ještě před příjezdem hasičů. Iniciační parametry výrobku (teplota) jsou volitelné. Systém nepotřebuje zdroj elektrické energie a je aktivní 24 hodin denně bez obsluhy. Navíc jsou jeho komponenty vyvinuty tak, že jsou uzpůsobeny k běžné montáži na DIN lištu, většinou velikosti dvou až pětiproudových chráničů (podle velikosti chráněného prostoru). Čím se je tedy nové řešení ojedinělé oproti stávajícím způsobům a proč vám za něj budou klienti vděčni?

9 důvodů, proč je systém ASES považován za revoluční ochranu staveb:

 • snadná instalace;
 • nízkonákladový provoz;
 • nejedná se o tlakové zařízení;
 • okamžitá reakce, odpojení přívodů;
 • detekuje požár v ohnisku;
 • hasí pouze lokálně;
 • dálkový dohled – GPS proti odcizení;
 • možnost instalace na DIN lištu;
 • velikost dvou až pěti proudových chráničů.

Zařízení je vhodné nejen do výrobních a skladovacích prostor, rozvoden, energocenter či výpočetních ústředen, ale také do obytných budov a rodinných domů. Ochránit se dají i jednotlivé instalační zásuvkové a vypínačové krabice.

Jak již bylo uvedeno, nejzásadnější rozdíl oproti stávajícím systémům spočívá v tom, že produkty ASES dělají v jeden moment tři zásadní úkony současně:

 • detekují a hasí požár okamžitě v ohnisku;
 • signalizují požár a tím upozorní zodpovědné osoby;
 • odpojí chráněné místo od elektrického zdroje.

A jako bonus navíc pracují 24 hodin denně bez obsluhy a bez potřeby zdroje elektrické energie. Pokud tedy chcete zvolit správnou protipožární ochranu majetku, instalací produktů ASES zkrátíte časovou osu od vzniku požáru až po jeho likvidaci na samé minimum. Systém ochrany se aktivuje již pouhým zvýšením teploty v chráněném prostoru. Nečeká tedy na vznik kouře, natož plamene. Protipožární ochrana od firmy ASES GROUP, s. r. o., prošla úspěšnou certifikací u příslušných odborných laboratoří a ústavů, a to nejen z hlediska požární bezpečnosti a technické způsobilosti, ale také v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí. Současně jsou výrobky společnosti ASES GROUP, s. r. o., v souladu s ustanovením § 5 a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

Produkty společnosti ASES GROUP, s. r. o., mohou být instalovány pouze odborně proškolenými pracovníky. Více informací a technické podrobnosti o jednotlivých produktech naleznete na www.ases-group.cz.