Zpět na stavby

Most u Veselí nad Lužnicí, dálnice D3

Dálniční most v inundačním území Lužnice představuje nejvýznamnější mostní objekt na stavbě 0308 Soběslav - Veselí nad Lužnicí dálnice D3. Úsek 0308 je v současnosti poslední realizovanou stavbou D3 ve směru na České Budějovice. Trasa dálnice zde prochází mírně zvlněným terénem v nadmořské výšce cca 410-440 m n. m. v blízkosti řeky Lužnice. Povrch tvoří z větší části zemědělsky obhospodařovaná pole, louky, a částečně les.


Dálnice zde na 101. až 102. km trasy (místopisně za odbočkou na Jindřichův Hradec) překračuje stávající komunikaci I/3, trať ČD, soustavu vysokotlakých plynovodů, obslužných vedení, řeku Lužnici se slepým ramenem a širokou inundaci mostní estakádou o délce přes 1 km.

Popis stavby
Stavba je tvořena dvojicí souběžných nezávislých mostních konstrukcí z monolitického předpjatého betonu. Vzhledem k rozměrům přemosťovaného území a z toho plynoucí délky mostu byla konstrukce rozdělena na dva dilatační celky stýkající se na tzv. přechodovém pilíři 10P a 11L
Rozpětí polí značně kolísá, neboť bylo nutné při návrhu respektovat stávající vedení a koridory. Pole jsou navržena většinou jako krátká s délkou typicky 48,0 m, anebo jako dlouhá délky 65,0 m. Levý most má 22 polí, pravý most pak 21 polí o rozpětí 30 až 65 m. Celková délka estakády je 1056 m.
Trasa je vedena půdorysně v přechodnici. Příčný sklon vozovky se v úseku mostu mění z jednostranného na oboustranný střechovitý. Toho je docíleno natáčením příčného řezu jako celku kolem nivelety.

Základní údaje o stavbě
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant: Pragoprojekt a.s.
Zhotovitel: Sdružení pro výstavbu dálnice D3
Přímý zhotovitel mostního objektu 208: SMP CZ a.s.
Předpínací práce: SM7, a.s.
Doba výstavby: SMP CZ a.s. zahájily stavbu v září 2009
Předpokládané dokončení nosné konstrukce: 04/2012

Dokončená nosná konstrukce (NK) ?mostu 1? pravého, pilíře levého mostu
¤ Dokončená nosná konstrukce (NK) ?mostu 1? pravého, pilíře levého mostu

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 04/2011).