Zpět na informační servis

Messe Düsseldorf ruší červnový veletrh glasstec 2021

11. března 2021
Text redakce

Letošní veletrh glasstec se z důvodu přetrvávajících opatření v důsledku pandemie a omezených možností cestování neuskuteční. Na základě jednání spolupracujících svazů a partnerů veletrhu se pořadatelská společnost Messe Düsseldorf rozhodla veletrh glasstec, který byl již jednou přesunut z roku 2020 na 2021, a měl se uskutečnit v termínu od 15. do 18. června 2021, zrušit. Příští ročník veletrhu se uskuteční od 20. do 23. září 2022.

Realizace veletrhu v obvyklé podobě a kvalitě není za současné situace a stávajících podmínek možná. Obzvláště se jedná o stále platné omezené možnosti cestování, což je v případě tohoto veletrhu s vysokým podílem mezinárodních vystavovatelů a návštěvníků velký problém. Veletrh glasstec je nejdůležitější globální akcí celého sklářského průmyslu, strojírenství a řemesla a spojuje dohromady lidi z celého světa. V letošním roce by ale tyto nároky nesplnil. Po zvážení všech těchto aspektů bylo rozhodnuto veletrh glasstec v červnu t.r. nepořádat. Prioritou je jistota v přípravě veletrhu na straně vystavovatelů, návštěvníků a poskytovatelů souvisejících služeb. Veškeré aktivity se nyní budou soustředit na úspěšné uspořádání veletrhu glasstec v roce 2022.