Zpět na materiály, výrobky, technologie

Kontinuální betonáž podzemní šachty

18. února 2011
Ing. Michal Sedláček, Ph.D.

Příspěvek popisuje využití technologie kontinuální betonáže do posuvného bednění při obnově podzemní revizní kanalizační šachty. Revizní kanalizační šachta je umístěna v ploše fotbalového hřiště u křižovatky ulic Zelenkova a Generála Šišky - Praha 12, její vnitřní průměr je 0,8 m a hloubka 20,5 m. V okolí šachty byly v minulosti zaznamenány propady povrchu. Při opravě těchto propadů v květnu 2010 byl zároveň proveden stavebně technický průzkum šachty, který odhalil havarijní stav konstrukce. Následně byl zpracován návrh obnovy kanalizační šachty.

Autor:


Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor konstrukce a dopravní stavby. V současné době působí jako projektant ve firmě KO-KA s.r.o. Je autorizovaným inženýrem pro geotechniku, statiku a dynamiku staveb.
Spoluautoři:
Ing. Jan Řehoř

Příčina havarijního stavu
Pravděpodobnou příčinou havarijního stavu bylo přivedení drenáží z areálu sportoviště k stávající revizní šachtě, která byla provedena z betonových skruží bez zámků s obsypem z propustného materiálu. Tento materiál byl postupně vyplavován vodou do prostoru šachty spárami mezi skružemi, čímž došlo k jednostrannému působení zeminy na šachtu a následnému vybočení.

Definitivní konstrukce šachty
¤ Definitivní konstrukce šachty

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 02/2011).