Zpět na materiály, výrobky, technologie

Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování, II. díl

22. října 2011
Ing. Roman Šubrt

Příspěvek upozorňuje na problematiku vlivu kotvicích hmoždinek u vnějších kontaktních zateplovacích systémů, na vznik tepelných mostů v místě hmoždinek a na prokreslování hmoždinek na vnějším povrchu fasád. První část příspěvku (časopis Stavebnictví 08/11) se věnovala bodovým tepelným mostům za ustáleného teplotního stavu. Následující text pojednává o stejném tématu za teplotního stavu neustáleného.

Autor:


Tepelnými izolacemi a energetikou budov se zabývá od poloviny osmdesátých let. Momentálně působí jako předseda Asociace energetických specialistů, z.s., energetický specialista a soudní znalec v oblasti energetika budov.

V zásadě lze realizovat tři druhy zateplování obvodových plášťů budov - kontaktní zateplení z exteriéru, odvětrávané zateplení z exteriéru a zateplení z interiéru. Každé toto řešení má svoje výhody i nevýhody. Jako nejlevnější a nejméně problematické se pro většinu domů jeví vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS). Ten je složen z lepidla, tepelného izolantu (v ČR nejčastěji z minerální vlny či pěnového polystyrenu), který se obvykle dále kotví hmoždinkami, přes něž je vrstva lepidla s výztužnou tkaninou a finální omítka. U tohoto systému se v poslední době ukazují jako problematická místa kotvicí hmoždinky, a to ze dvou příčin:

  • ustálený teplotní stav - kvantifikace bodových tepelných mostů hmoždinkami (viz Stavebnictví 08/11);
  • neustálený teplotní stav - ozřejmění prokreslování hmoždinek na povrch fasády a způsob jeho zabránění.

V pravé horní části je patrné zaplísnění v místě hmoždinky
¤ V pravé horní části je patrné zaplísnění v místě hmoždinky

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2011).