Zpět na stavby

Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova

26. srpna 2011
prof. Ing. arch. Eva Jiřičná

Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova, je součástí projektu Kulturní a univerzitní centrum Zlín, jehož cílem je vybudovat kvalitní infrastrukturu pro kulturní a společenský život obyvatel města Zlín a přilehlého regionu. Stavba byla oceněna v soutěži Fasáda roku 2010.


Kongresové centrum Zlín se nachází v samém středu města, na náměstí T. G. Masaryka, mezi ulicemi Štefánikova a Hradská. Pozemek je ve vlastnictví města Zlín, které ho sdílí spolu s Univerzitou Tomáše Bati. Budova stojí na místě původních tzv. škol pro dospělé, zřízených zakladatelem města průmyslníkem Tomášem Baťou nedaleko od továren, které se staly nedílnou součástí konceptu města. Jejich uspořádání ve tvaru písmene U (dvě obdélníkové budovy v úhlu) tehdy vytvořilo veřejný prostor se sochou prvního československého prezidenta. Přestože byly tyto budovy před cca 25 lety odstraněny, podmínky pro nový projekt v duchu původního pojetí na této parcele zůstaly zachovány.

Základní údaje o stavbě
Stavba:
Kongresové centrum Zlín, polyfunkční budova
Investor: statutární město Zlín
Architekt: prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, Ing. arch. Petr Vágner, Ing. arch. Jiří Hušek, AI - DESIGN, s.r.o.
Generální projektant: AED project a.s a CENTROPROJEKT a.s.
Generální dodavatel: Spodní stavba: sdružení IMOS group s.r.o.
Polyfunkční budova: sdružení PSG-International, a.s. a Metrostav a.s.
Budova restaurace: PSK-Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.
Interiérové vybavení: sdružení TECHO, a.s. a PSG-International, a.s.
Příprava a realizace stavby: 2003-2010
Náklady: cca 769,5 mil. Kč včetně DPH
Zastavěná plocha v úrovni suterénu: cca 4,7 tis. m2
Obestavěný prostor celkem: cca 70 000 m3

Pohled z pódia do sálu, foto: Richard Davies
¤ Pohled z pódia do sálu, foto: Richard Davies

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 08/2011)