Zpět na informační servis

Konference k politikám architektury v rámci CZ PRES 2022

4. října 2022
Text redakce

Ve dnech 11. a 12. října 2022 se v Praze uskuteční mezinárodní konference k politikám architektury a stavební kultury. Konferenci bude pořádat Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s partnery jako oficiální akci českého předsednictví v Radě EU.

Akce se uskuteční v Kongresovém centru Praha. Je určena zejména pro architekty, urbanisty, úředníky a odbornou veřejnost, která má na starosti nebo se jakýmkoliv způsobem podílí na tvorbě vystavěného prostředí a může ovlivnit jeho kvalitu. Předpokládá se účast 200 osob z 20 evropských zemí. Vstup na konferenci bude zdarma. Jednacím jazykem bude angličtina, tlumočení do češtiny bude zajištěno. Pro účastníky, kteří se nebudou moci zúčastnit osobně, bude celá konference přenášena na internet.

Konferenci bude předcházet v pondělí 10. října 2022 uzavřené setkání skupiny ředitelů evropských politik architektury, tedy státních úředníků, kteří mají obdobné materiály ve své působnosti. Po konferenci, 13. října 2022, bude uspořádána odborná exkurse po hodnotných stavbách soudobé architektury mimo Prahu. Uvažuje se i o uspořádání paralelní akce pro děti.

Program bude zaměřen zejména na aktuální otázky související s kvalitou vystavěného prostředí. Politiku architektury a stavební kultury České republiky schválila vláda v roce 2015, na základě jejího vyhodnocení k roku 2020 uložila zpracovat její aktualizaci do konce roku 2022. Na konferenci proto bude představen návrh aktualizace tohoto strategického dokumentu. Předpokládá se, že příspěvky se budou dále věnovat krokům navazujícím na Davoskou deklaraci a na připravované Závěry rady EU, které deklarují kulturu, vysoce kvalitní architekturu a vystavěné prostředí jako klíčové prvky iniciativy Nový evropský Bauhaus. Aktuální problémy řešené architekty představí v mezinárodních souvislostech zástupce Evropské rady architektů. Mezi dále zvažovaná témata patří například architektonické soutěže, export architektury a rozvojová pomoc, vazba energetické úspornosti a architektonické kvality historických budov či ocenění nejlepších architektonických a urbanistických děl.

Doporučujeme všem zájemcům o kvalitu vystavěného prostředí, aby si datum 11. a 12. října 2022 poznamenali do svých kalendářů.