Zpět na materiály, výrobky, technologie

Kompozitní odpařovací žlaby MEA PG EVO s minimální výškou jen 30 mm pro parkoviště

6. října 2017
redakce PR článek

Praha, 4. října 2017 - Nové řešení svedení úkapové vody z garážových parkova-cích stání, nástupišť a krytých shromažďovacích, pojezdových ploch nabízí jen 30 mm vysoký kompozitní odpařovací žlab MEA PG EVO. Nízká stavební výška umožňuje minimální zásahy do stavební konstrukce. Těsné a bezschodové napo-jení na podlahu zjednodušuje spádování litých podlah. Bezbariérové řešení s pevnými vodícími drážkami vyhoví pohybu osob se sníženou pohyblivostí a na nástupištích může sloužit i jako vedení pro slepce. Možnost i výrazných barev-ných kombinací žlabu nabídne opticky zajímavé a přitom funkční řešení.

Autor:Podobné dosavadní řešení bylo možné realizovat s odpařovacím žlabem PG z polyme-rického betonu se stavební výškou 50 mm se třemi základními stavebními šířkami - 100, 150 a 300 mm. Využívá se tam, kde je komplikované spádování plochy do bodo-vých vpustí. Podélné drážky žlabu jsou každý metr přerušené, aby se voda z krajů mohla rozlévat i do vnitřních profilů. Při předpokladu vyššího objemu vody se jednot-livé odtoky ve dně žlabů přímo napojují na kanalizaci.

MEA Water Management s.r.o., přišla s inovovaným řešením odpařovacího žlabu MEA PG EVO, který je vyroben z kompozitního materiálu. Kompozit umožňuje nejen nižší výšku konstrukce žlabu (jen 30 mm) při zachování téměř shodné kapacity svodu vody, ale také spolehlivý vodotěsný detail v kontaktu žlabu s podlahou.

Těsný detail je možný díky vnější boční drážce na žlabu, která umožňuje zalít vrchní vrstvu (stěr-ku, asfalt) kontaktně až do konstrukce. Ze své materiálové podstaty je žlab odolný proti solím, olejům, ropným látkám, nekoroduje a dá se individuálně řezat. Bezroštové provedení nevydává při pojezdu vozidel žádný hluk, takže se projektuje i do podzem-ních stání bytových domů. Pomocí tlakového mytí nebo hrabiček se žlab velice snad-no vyčistí a udržuje.

Standardní 3metrová délka žlabu se dodává v šedé barvě, ale v případě zájmu je mož-né zvolit jakékoliv barevné řešení. Parkovací žlab se tak může stát zajímavým archi-tektonickým prvkem, který je současně funkčním řešením.

Projekční servis MEA je schopen připravit individuální návrh řešení pro každý jednot-livý objekt.

Kompozitní odpařovací žlab MEA PG EVO se stavební výškou pouze 30 mm

Snadná údržba odpařovacích žlabů

Bezbariérové řešení s pevnými vodícími drážkami vyhoví pohybu osob se sníženou pohyblivostí a na nástupištích může sloužit i jako vedení pro slepce.