Zpět na materiály, výrobky, technologie

Klidný a nerušený odpočinek zajistily aku cihly HELUZ

14. června 2018
redakce PR článek

Poděbrady. Krásné lázeňské město, které nabízí příjemnou atmosféru lázní, uzdravuje a vrací lidem životní síly. Město, kde je spousta historických lázeňských domů, ale je to i místo nových, moderních zařízení, sloužících k odpočinku a regeneraci sil. Patří sem i nově vybudovaný lázeňský dům Hvězda, umístěný poblíž lázeňské kolonády.

Autor:Investorská společnost, která začala s výstavbou nového lázeňského domu Hvězda, vlastnila pozemek, který tvořil proluku mezi stávající zástavbou. Podle územního plánu tam měla být umístěna stavba, která by nějakým způsobem souvisela s lázeňstvím.

Projektant Ing. Radek Petr dostal od investora zadání - vyprojektovat multifunkční lázeňský dům, který by měl ubytovací část, kde by měly být ve 3. až pátém podlaží apartmány 2+kk, ve druhém nadzemním podlaží pak menší, typické hotelové pokojíky. Záměr investora byl, aby to byla budova moderní, málo náročná na spotřebu energií. Sloužit by měla starším lidem, kteří zůstanou sami a budou jim tam poskytovány zdravotní a pečovatelské služby.

Projekt ?na míru? pro budoucí uživatele
Když se projektuje klasický dům, tak se postupuje podle standardních pravidel, která odpovídají požadavkům běžného bydlení. Nový lázeňský dům je však vyprojektován s ohledem na budoucí uživatele. Je tedy bezbariérový, jsou tam dva výtahy, chodby jsou dimenzovány tak, aby se tam pohodlně dostal vozíčkář. Významná je i akustika, tedy požadavek, aby se uživatelé jednotlivých apartmánů a hotelových pokojů navzájem nerušili, aby lidé, kteří tam bydlí, měli svůj klid a nerušili jeden druhého.
?Po dohodě s investorem jsme chtěli vytvořit nízkoenergetický dům, nenáročný na spotřebu energií, ať v zimě na vytápění, tak v létě na chlazení?, řekl nám úvodem projektant domu ing. Radek Petr. ?Koncipovali jsme to tak, aby to byl klasičtější dům z hlediska použitých materiálů, ale zároveň aby vyhovoval potřebám na nízkou spotřebu energií, ale přitom moderně vypadal. Udělali jsme si propočet, jaký součinitel prostupu tepla bychom potřebovali, tak aby to vyhovovalo energeticky, ale i ekonomicky?.

Na obvodový plášť použili HELUZ Family 2in1
Vybírali i takový materiál, se kterým by se dobře stavělo a umožnilo to i členitější uspořádání budoucího domu. Vytipovali si stavební materiály, které všechna tato kritéria splňují a na základě toho udělali výběrové řízení.
Když zvážili všechny pro i proti rozhodli se použít na obvodový plášť cihelné bloky HELUZ Family 2in1 38. Tento materiál svými tepelně izolačními vlastnost odpovídá požadavkům na stavbu nízkoenergetického domu.

Moderní budova bez dodatečného zateplení
?K rozhodnutí, proč použít na obvodový plášť jednovrstvé zdivo byl fakt, že jsme plášť nechtěli dodatečně zateplovat kvůli nebezpečí poškození ptactvem, nebo i náhodným mechanickým poškozením. Je to dům, který sousedí s frekventovaným chodníkem a to riziko poškození fasády samozřejmě zvyšuje. Nemluvě o tom, že se dodatečným zateplením zvyšuje i difúzní odpor zdiva a tím zvyšuje nebezpečí plísní v interiéru?, říká k volbě materiálu na obvodové zdivo projektant domu.

?Je nutné předeslat, že budova je koncipována a postavena jako monolitický železobetonový skelet, kde suterén tvoří monolitická železobetonová bílá vana. To proto, že je tu vysoká hladiny spodní vody a my jsme se základovou spárou nacházeli nad hladinou spodní vody. Tím byla celá stavba limitována. V přízemí budovy byl požadavek na společenské prostory, tedy restaurace nebo salonek. Tento velký multifunkční prostor je dělem posuvnými příčkami, další část je určena pro rehabilitaci a balneo provozy, nechybí tu ani rehabilitační bazén. Tyto prostory jsou určeny jak pro nájemníky lázeňského domu, tak i pro veřejnost? doplňuje projektant.

Akustické cihly HELUZ garantují potřebný akustický komfort
Přízemí je klasický železobetonový sloupový skelet, který je vyzdíván cihelnými příčkami, je tam použita akustická cihla HELUZ AKU 20, v dalších částech, kde již není nutný akustický komfort, jsou použity příčkovky HELUZ 11,5.

Pokud se přesuneme výš, tak tam se už konstrukční systém mění z klasického sloupového na stěnový příčný železobetonový skelet. Od třetího nadzemního podlaží do pátého, jsou příčné stěny mezi jednotlivými byty vyzděny akustickými cihlami HELUZ AKU 25 MK. Podélné stěny mezi chodbou a jednotlivými byty jsou rovněž vyzděny cihlami HELUZ AKU 25 MK. To proto, aby to odpovídalo z hlediska statiky, ale také nutné a požadované akustiky.

Když jsme se ptali projektanta domu ing. Radka Petra, proč volil právě tento materiál, řekl nám, že cihly HELUZ AKU 25 MK zajišťují především akustický komfort, ale splňují i všechna požadovaná kritéria, která měli na stavbu domu. V porovnání s jinými materiály vyhovoval i cenově, proto ve výběrovém řízení dostali materiály HELUZ přednost.

Projekt naplnil představy investora
Z jeho odpovědí se dalo vyčíst, že se mu podařilo naplnit představy investora a reálně tak vyjádřit investorův požadavek, který mu jako projektantovi zadal. Snažil se i jako spoluinvestor pro to udělat maximum a využít i všechny poznatky z jiných dosud realizovaných projektů a staveb. Udělat vše tak, aby to odpovídalo i požadavkům budoucího provozu tohoto lázeňského zařízení.

V současné době jsou apartmány pronajímány starším lidem, kteří zůstali sami. Jsou jim tam poskytovány i veškeré služby včetně zdravotní pečovatelské služby. V přízemí je rehabilitační zázemí včetně bazénu.
Provozovatelem lázeňského domu je společnost Hvězda SK s.r.o. Jak jsme se od provozovatele dozvěděli, Senior centrum Hvězda poskytuje kvalitní sociální a zdravotní služby seniorům, kteří nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu nebo věku či rodinné situaci žít ve svém přirozeném domácím prostředí.

Stavba, která se líbí, je zajímavá a dobře se v ní bydlí
Za dva a půl roku vznikla v Poděbradech budova, která se líbí, je svým řešením velmi zajímavá. Podařilo se, aby se i dobře realizovala, tedy aby se architektova a projektantova představa dala dobře proměnit ve skutečnost. Aby nebyla fádní, ale i trochu zajímavá. Všem zúčastněným šlo o kvalitu díla, proto se některé věci neuspěchaly, nechal se jim potřebný čas už proto, že stavba je na podloží, které vyžaduje dodržovat přesné technologické postupy stavby.

Důležité je, že současní uživatelé apartmánů a hotelových pokojů v lázeňském domě Hvězda jsou s bydlením spokojeni, nestěžují si na to, že by je někdo nebo něco rušilo, mají dík projektu ?na míru? komfortní a klidné zázemí pro klidné stáří.