Zpět na osobnosti, rozhovory

Karel Hubáček (*1924 - 2011)

28. února 2012
redakce

Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, dr. h. c., byl mimořádnou osobností české architektury 20. století. Narodil se 23. února 1924 v Praze. Tamtéž vystudoval i Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v letech 1945-49. Svou profesní dráhou je však spojen s Libercem, kam v roce 1951 nastoupil do tehdejšího Stavoprojektu. Po řadě raných projektů výrobních závodů, škol, obytných souborů a dalších staveb, mezi nimiž zaujme především budova kina v Doksech (1958-64, s V. Boháčem a V. Kolářem), získal mezinárodní věhlas svým návrhem televizního vysílače na Ještědu (1963-71, spolu se Z. Zachařem a Z. Patrmanem). Ještě před jeho dokončením za něj v roce 1969 obdržel Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů (UIA). Stavba, jež zahrnuje i hotel s restaurací, vyniká originálním technickým řešením, které reagovalo na extrémní povětrnostní podmínky místa i na specifické požadavky vysílacích zařízení. Její elegantní aerodynamický tvar, plynule navazující na siluetu horského vrchu, však byl zároveň citlivou odpovědí na charakter krajiny. Jako nová dominanta kraje se stavba záhy stala jeho symbolem.

Autor:Hubáčkova úzká spolupráce s vynikajícími konstruktéry byla určující pro práci ateliéru SIAL, který v roce 1969 spolu s dalšími architekty založil a sám vedl. (Po zrušení v 70. letech byl ateliér znovu obnoven v roce 1990, nakrátko opět pod jeho vedením.) Konstrukčně vynalézavé jsou i Hubáčkovy další vysílače, které v 70. letech postavil v Súdánu a Jemenu, i vyrovnávací vodárenská věž v Praze na Dívčích hradech (1972-77) či meteorologická věž v Praze - Libuši (1973 -79, obojí se Z. Patrmanem).

Za druhý vrchol Hubáčkovy tvorby je však třeba považovat budovu s koncertní síní v Teplicích (1977-86, kolonáda O. Binar). Jedná se o záměrně jednoduše působící stavbu, jejíž interiér vycházel z požadavků na akustiku. I tato realizace získala mezinárodní ocenění - Grand Prix na bienále Interarch v Sofii v roce 1989. Kultuře slouží i jeho poslední realizace - dostavba a rekonstrukce budovy DAMU v Praze (1996-99, s J. Hakulínem).

Vedle těchto klíčových děl je architektem řady dalších realizací, a to jako jejich hlavní architekt - např. Malé scény divadla F. X. Šaldy (1986-89) a Komerční banky (1992-94) v Liberci. Jako spolupracovník se podílel na projektu obchodního střediska Ještěd v Liberci (1968-71, hlavní architekt M. Masák) nebo při dokončení divadla Husa na provázku v Brně (1985-93, hlavní architekt V. Králíček).

Karel Hubáček, muž jiskřivého ducha a širokého kulturního rozhledu, vynikal vždy invencí svých návrhů a neústupností při prosazování skutečné architektury i v dobách, jež jí vůbec nepřály. Právě proto tvorba ateliéru SIAL svým ohlasem přesáhla české hranice a jako jedna z mála byla i v 70. a 80. letech často publikována v zahraničních prestižních časopisech. Jeho osobní renomé i příklad Ještědu k němu do Liberce přitahovaly řadu mladých architektů, kterým ve svém ateliéru poskytoval mimořádně svobodné a inspirativní prostředí. V tzv. Školce SIAL, již spolu s M. Masákem založil v r. 1969, vychoval několik generací architektů, kteří později významně zasáhli do vývoje české architektury nebo se uplatnili v zahraničí. Ve výchovném působení pokračoval i po roce 1989 na nově založené Fakultě architektury v Liberci. Za svou tvorbu Karel Hubáček obdržel - vedle již zmíněných cen - i cenu Obce architektů za celoživotní dílo, Herderovu cenu a čestný doktorát ČVUT. V roce 2005 mu byla udělena Pocta České komory architektů, určená pro mimořádné osobnosti na poli architektury. Oceněním je jistě i to, že stavba na Ještědu byla v několika anketách vyhlášena českou stavbou 20. století.

Zdroj: Česká komora architektů