Zpět na materiály, výrobky, technologie

Jak smart video chrání návštěvníky Pompejí a kulturní dědictví

30. ledna 2024
PR článek

Projekt Smart@POMPEI byl zahájen v roce 2016. Jeho cílem bylo zajistit chytrou, udržitelnou a komplexní správu archeologického parku Pompeje, který patří mezi nejnavštěvovanější historické památky v Itálii.


Výzva: Zabezpečení historické památky a návštěvníků

Technologické komponenty musely být pečlivě zvoleny tak, aby chránily kulturní a historické památky a starověké poklady a zohlednily nároky návštěvníků, zejména těch se speciálními potřebami. Smart@POMPEI mělo vytvořit integrovaný technologický model pro zajištění bezpečnosti lidí a památek v každodenních i mimořádných situacích a rozvoj výzkumných a vzdělávacích programů v oblasti kulturního dědictví.

Řešení: Získání většího množství informací z kamer a senzorů

Použité technologické prvky:

  • síťové videokamery;
  • termokamery pro kontrolu teploty u vstupu, robotická kontrolní stanoviště;
  • software pro analýzu videa a chytré náramky IoT;
  • kontrola přístupu, zařízení proti vniknutí, detektory kovů;
  • osvětlení LED a fotovoltaické dlaždice;
  • senzory seismické a hydrogeologické akti­vity a kvality ovzduší.

Tyto integrované technologické prvky spravuje společná otevřená platforma Milestone XProtect. Pomáhá nepřetržitě monitorovat všechny senzory rozmístěné po celém parku v Pompejích. Systém generuje upozornění v případě nebezpečí, vandalismu a při překročení limitů vlivu na životní prostředí.

Jádrem systému jsou kamery, které spravuje software Milestone, a pevná síťová infrastruktura, a to jak optická, tak bezdrátová. 3D platforma komunikuje se všemi subsystémy a je propojená s kontrolou vstupu a on-line prodejem vstupenek. Pokud jsou překročeny definované prahové hodnoty a je zjištěno abnormální chování nebo nouzové stavy, aktivuje Milestone alarm.

Díky využití technologie IoT je řešení mimořádně flexibilní a nabízí možnost přidávat další zařízení a funkce. Když v roce 2020 propukla pandemie covid-19, park přidal termokamery pro kontrolu osob s možnou zvýšenou teplotou. „Chytré náramky“ mohou také sledovat návštěvníky prostřednictvím inteligentního rozhraní pro videomapování a monitorovat sociální vzdálenosti, aby bylo možné snižit rizika plynoucí z kumulace osob.

Výsledek: Schopnost vidět vše

Platforma odpovídá vizi parku o inteligentním, centralizovaném monitorovacím a výstražném systému, který integruje všechny prvky a poskytuje provozovateli přehled o dění v parku. Milestone má v tomto projektu důležitou a strategickou roli: je integrátorem mezi různými systémy a zařízeními, a navíc umožňuje bez omezení přidávat nové funkce.

„Společnost Milestone sehrála v tomto ambi­ciózním projektu zásadní roli. ­XProtect nám umožnil vytvořit kompletní systém, který integruje obrovské množství technologických komponent, infrastruktur a dat. To zaručilo kompletní řízení bezpečnosti archeologického parku – a pokračující vývoj“, řekl Alberto Bruni, oficiální zástupce Ministerstva pro kulturní dědictví a kulturní aktivity.

Milestone Systems je předním poskytovatelem softwaru pro správu videa na otevřené platformě již od roku 1998. Technologie Milestone zajištuje bezpečnost, monitoruje a chrání majetek více než půl milionu ­klientů po celém světě.

www.milestonesys.com

Pompeje 2