Zpět na materiály, výrobky, technologie

ISOVER Double Tram – novinka v zateplení šikmých střech

Při zateplování podkroví šikmé střechy klasickým způsobem se dříve či později objeví problém, jak vměstnat mezi krokve tloušťku zateplení 280 mm a více.


Dle stávající normy ČSN 73 0540-2:2011 je možné zateplit rekonstruované podkroví izolací v celkové tloušťce 240 mm. V případě novostaveb je ale požadavek na minimální tloušťku zateplení šikmé střechy v rozmezí 280-320 mm. Do budoucna lze předpokládat změnu doporučených tlouštěk zateplení podkroví od 320 mm a více. Pro představu, aktualizovaná norma doporučuje u pasivních domů součinitel prostupu tepla šikmé  střechy U= 0,1 W/m2K, čemuž odpovídá tloušťka izolace 410 mm.

Nový systém ISOVER Double Tram umožní zaizolovat střechu až do celkové tloušťky zateplení 580 mm! A to díky nastavení krokve speciálními sestavami z EPS či minerálních trámů MW, zpevněných prknem. Díky tomuto nastavení vznikne extra prostor pod krokvemi, kam lze vložit izolaci až do tloušťky 300 mm. Spolu s izolací mezi krokvemi a doplňkovou izolací v rámci samotné sádrokartonové podkonstrukce tak vznikne zateplení až do tloušťky maximálních 580 mm.

ISOVER Double tram skladba_page-0001

Montáž je velice jednoduchá a lze ji zvládnout i svépomocí. Hlavním prvkem jsou izolační trámy Tram EPS či Tram MW. Tyto dílce se vyskládají za sebou na rovné podlaze na přibližnou délku krokve. Na horní stranu těchto trámů se přilepí konstrukční prkno nízkoexpanzní PUR pěnou, která je vhodná k lepení na dřevo a dočasně se toto prkno dostatečně zatíží po dobu tvrdnutí pěny. Délka konstrukčního prkna odpovídá délce krokve. Tímto nám vznikne celistvý konstrukční prvek. Slepené sestavy je možno jednoduše zkrátit či tvarově upravit dle přesné délky krokve. Takto slepená sestava (prkno + izolační trámky) se přiloží ze spodní strany krokve a přivrtá se k tomu určenými vruty v osové vzdálenosti dle statických tabulek. Takto pokračujeme na všech krokvích, které chceme zateplit. Do vytvořené dutiny mezi krokve a mezi konstrukční prvky aplikujeme tepelnou izolaci.

Po zaizolování můžeme aplikovat parobrzdu či parozábranu. Zespodu konstrukčních prken můžeme připevnit SDK podkonstrukci, kterou je možné volitelně vyplnit doplňkovou tepelnou izolací. Tímto nám vznikne i instalační dutina pro vedení například elektrických kabelů bez nutnosti procházet parotěsnou vrstvou. Parozábranu lze také aplikovat až na sádrokartonové profily, tedy těsně pod desky sádrokartonu, tak jak je to běžné u klasického podhledu.

Systém byl podroben zkouškám a statickému výpočtu. Důležitým prvkem jsou TRAM dílce ve spolupůsobení s konstrukčními vruty, jejichž vzdálenost je určena dle zatížení podhledu a sklonu střechy. Pro běžné podkroví vychází osová vzdálenost šroubů na 0,9 m. Statické tabulky jsou dimenzované na sklony střech od 10° do 80° a pro zatížení až do 50 kg /m2.

Výhody systému:

  • Jednoduchá montáž, zvládne každý svépomocí
  • Parozábrana ideálně drží na prknech
  • Systém umožní extra izolaci pod krokvemi až do tl. 300 mm, celkově až 580 mm.
  • Vznikne instalační mezera mezi SDK a parozábranou

ISOVER Double Tram tvoří ucelený systém a lze jej pořídit jako komplet spolu s minerální izolací a parozábranou. O výpočet množství potřebného materiálu zateplení pro konkrétní stavbu je možné požádat oddělení technické podpory ISOVER.

www.isover.cz