Zpět na materiály, výrobky, technologie

Inteligentní řešení GEZE pro oblast dopravy

Po desetiletí je GEZE spolehlivým partnerem pro individuální, vysoce kvalitní řešení v objektech dopravní infrastruktury. Dle požadavků zákazníka poskytujeme individuální speciální řešení v oblasti dveřní a okenní techniky, bezpečnostní techniky, automatických a nouzových dveřních systémů. Naším hlavním cílem je poskytovat produkty, které zvyšují komfort a bezpečnost cestujících a personálu.


Kromě osvědčené funkčnosti jsou technologie a řešení GEZE obzvláště úspěšné v plnění požadavků kladené současnou architekturou pro objekty v oblasti dopravy a transportu. Automatické dveře GEZE úspěšně odolávají zatížení způsobenému provozem na nádražích nebo letištích.

Řídicí nouzové centrály pro odtah kouře a tepla

Jedním z řešení zvyšujících komfort a bezpečnost v objektech souvisejících s přepravou osob jsou řídicí a nouzové centrály zařízení pro odtah kouře a tepla. Systémy odvodu kouře a tepla v budovách jsou součástí preventivní protipožární ochrany Pro odtah kouře a tepla je potřeba přísun čerstvého vzduchu. Zařízení pro odvod kouře a tepla spoléhají na horní odvod spalin a spodní přívod čerstvého vzduchu. Systémy odtahu kouře a tepla podporují hašení požáru pomocí několika faktorů:

  • zvýšení tepelné hybnosti, v důsledku čehož jsou kouřové plyny rychleji odváděny skrz okna pro odvod kouře a tepla umístěná ve stěně nebo střeše;
  • vytvoření vrstvy s nízkou úrovní kouře podél spodní části místnosti, aby byla zajištěna dobrá viditelnost únikových a záchranných cest;
  • snížení tepla, které umožní záchranným složkám přiblížit se ke zdroji požáru.

Protipožární systémy budov

GEZE nabízí inteligentní řešení protipožárních systémů budov, ve kterých se v případě detekce požáru otevírají okna a dveře zajišťující přívod čerstvého vzduchu, takže záchranné a únikové cesty jsou bez toxických výparů. Kouř, plyny a teplo musí být z budovy odváděny co nejdříve, proto se stále častěji instalují automatické systémy, které jsou spouštěny ovládacími prvky, jako jsou detektory kouře a tepla nebo nouzovými tlačítky napojenými na řídící a nouzové centrály.

Modulární sběrnicová centrála GEZE MBZ 300 je inovativní řešení pro napájení a ovládání zařízení pro odvod kouře a tepla (SHEV). GEZE nabízí různé velikosti a typy centrál v závislosti na výstupním proudu ve variantách 8A, 10A, 24A, 48A a 72A, a umožňuje flexibilní plánování ve vztahu k požadavkům systému odvodu kouře a tepla v daném zařízení a objektu. Možnost propojení až 30-ti jednotek znamená, že nemůže nesplnit očekávání i toho nej­náročnějšího projektu. Centrála odvodu kouře a tepla MBZ 300 má modulární strukturu, díky které lze její funkčnost snadno a flexibilně upravovat a rozšiřovat o další moduly pro zajištění bezpečnosti, komfortu a spolupráci se systémy správy budov a protipožární ochrany. Celek je doplněn o možnost jeho naprogramování z počítače a kompatibilního softwaru tak, aby funkčnost a použitelnost byla 100% přizpůsobena potřebám zákazníka.

Více informací naleznete na geze.cz