Zpět na materiály, výrobky, technologie

Inovativní navrhování stavebních otvorů v systému HELUZ s BIM softwary

Digitalizace ve stavebnictví získává na významu a nabízí revidování zaběhnutých způsobů komunikace s novými možnostmi pro někdy obtížně řešitelné, ale významné detaily.


Jedním z takových detailů je řešení stavebních otvorů v cihelných stavbách. Zejména u konstrukcí jednovrstvého obvodového zdiva se používají tzv. krajové cihly do ostění a parapetu a do nadpraží překlady, a to s čím dál větší oblibou s možností integrace vnější stínicí techniky různého druhu. Správná kompozice návrhu slouží jednak pro kvalitní provedení stavby – tedy napojení zdiva na výplň stavebního otvoru, ale také pro správné objednání potřebného materiálu, a to ještě v kombinaci se správnou volbou stínicí techniky. Uvést tyto informace tradiční cestou přes 2D dokumentaci s odkazováním na použití systémového řešení v praxi jednotlivých výrobců často nedopadají ideálně a vedou ke zbytečným časovým průtahům, nedorozuměním na stavbě mezi jednotlivými účastníky a celkově i k menší efektivitě ve stavebním procesu.

Jedním z řešení, jak tento proces kolem detailu stavebního otvoru zefektivnit, je ve využití BIM softwaru a pluginu HELUZ. Díky němu je možné:

  • rychle a přesně navrhnout detailní provedení stavebních otvorů „na pár kliknutí“ pro celý dům;
  • automaticky si nechat zkontrolovat vhodnost správného použití překladů;
  • jednoduše provádět změny velikosti stavebního otvoru;
  • snadno a přesně vytvořit výpis materiálu krajových cihel a překladů;
  • vytvořit kladecí plán krajových cihel a překladů – přesný podklad pro stavební firmu;
  • zhlédnout videomanuály na Youtube pro pochopení používání doplňku v pár minutách.

Pro ArchiCAD i REVIT

Pro zjednodušení návrhu stavebních otvorů jsou v nabídce řešení v podobě doplňků pro dva nejpoužívanější projekční softwary – Graphisoft ArchiCAD a Autodesk REVIT. Doplněk (plugin) s názvem Ostění a překlady HELUZ byl vyvinut pro Autodesk REVIT ve verzi 2023 a poslední tři verze zpět. Pro ARCHICAD najdeme doplněk v BIMTech Tools. Mezi dvě funkcionality doplňku patří „Ostění HELUZ“ a „Překlad HELUZ“.

Obr. 4 Výkaz prvků z kladecího plánu (REVIT)

Ostění a parapet

Ostění HELUZ vkládá do projektu doplňkové cihly, které jsou určeny pro užití do ostění a parapetů stavebních otvorů z broušených i nebroušených cihel. Doplňkové cihly jsou součástí systémového řešení HELUZ pro hrubou stavbu a využívají se pro zdivo tloušťky 500, 440 a 380 mm. Hlavním cílem doplňku je, aby se usnadnila možnost dostat toto systémové řešení do projektů, což umožní správně vykazovat doplňkové cihly a vytvořit přesný kladecí plán těchto cihel. Obojí vede ke zkvalitnění a zpřesnění projektů a podkladů pro investora či realizační firmy.

Pro správné generování doplňkových cihel je důležité dodržovat modulovou koordinaci v řádu 250 mm (resp. 125 mm). Důležité je se také zmínit o omezujících podmínkách a pravidlech umístění doplňkových cihel na základě šířky pilíře a dále také výšky parapetu, které jsou převzaty z podkladů pro navrhování. Minimální šířka pilíře pro generování doplňkových cihel je 375 mm, pro parapet je pak omezující podmínka výškový modul 125 mm, nicméně podle zvyklostí z provádění staveb umí doplněk pracovat také s dořezy a v opačném případě také s domaltováním. Tzn. pokud bychom nesplnili uvedené podmínky, doplňkové cihly se nevygenerují. Na obrázku níže můžeme vidět příklad generování doplňkových cihel zděného pilíře o šířce 375 mm a parapetu o výšce 875 mm, který můžeme po doplnění kót využít jako kladecí plán. Díky vytvoření nového výkazu obecných modelů, což je funkcionalita REVITu, můžeme jednoduše vytvořit výkaz všech doplňkových cihel užitých v projektu. V případě nedodržení výškového modulu u nadpraží se doplňkové cihly doříznou na požadovanou výšku.

Obr. 5 Ukázkový kladecí plán vč. kót (REVIT)

Překlady

Překlad HELUZ má za cíl umístit nad stavební otvory vybraný typ či sestavu překladů z rodin, resp. knihoven HELUZ. Nabízí vhodné řešení volby překladu z produktové řady HELUZ FAMILY 3in1 nosný a HELUZ 23,8 i ploché překlady HELUZ pro příčky. Překlady se přiřazují na základě šířky stavebního otvoru a tloušťky stěny, ve které se stavební otvor nachází, a to jak pro obvodové, tak i vnitřní zdivo.

Pracovat můžeme, v případě nosných překladů HELUZ 23,8, se sestavami překladů HELUZ 23,8, které jsou připraveny pro všechny možné varianty tloušťky konstrukcí. Při generování překladů Vám dá doplněk na výběr z dostupných sestav překladů pro aktuálně užité zdivo, tzn. pokud budete mít v projektu zdivo tloušťky 500 mm, budete mít na výběr sestavu překladů pro tloušťku 500 mm, a to ve variantě 3+1, případně 4+1. Stejným způsobem pracujeme i s ostatními překlady, kdy je uživateli nabízen překlad, který je vhodný na tloušťku konstrukce uvedenou v projektu. V případě překladu HELUZ FAMILY 3in1 nosný lze uživatelsky zvolit velikost dutiny pro vnější stínicí techniku, a to ve vlastnostech překladu pod parametrem „H_I_Typ_prekladu“, kde jsou tři možnosti volby: 1 – Žaluzie, 2 – Roletová schránka 165 x 165 mm, 3 – Roletová schránka 180 x 180 mm.

Asociativita prvků a provádění kontroly

V případě, že dojde k modifikaci stavebního otvoru – např. posun či změna jeho velikosti, pak klikem tlačítka „Aktualizovat“ plugin znovu projde všechny prvky v projektu a zaktualizuje všechny potřebné prvky. Aktualizace projektu neprobíhá neustále, ale je třeba ji tiskem tlačítka vyžádat.

Výkaz prvků a kladecí plán

Obrovskou výhodou tohoto doplňku je možnost tvorby kladecího plánu prvků (po doplnění kót), který lze využít přímo na stavbě během realizace, a dále tvorby výkazu prvků. Díky těmto funkcím lze zajistit stoprocentní správnost množství materiálu pro následné objednání, a správnost kladení doplňkových cihel v průběhu realizace.

selektorkonstrukci.heluz.cz

Uvědomujeme si důležitost dostupnosti kvalitních nástrojů a podkladů pro stavební odborníky. Pro ně máme přímo určený web Selektor konstrukcí, kde můžete najít veškerá technická data a podklady – pro BIM softwary, technické a prováděcí příručky, konstrukční detaily – pro celý sortiment HELUZ. Práce s doplňkem je podrobně rozepsána v manuálu, který můžete společně s doplňkem stáhnout na Selektoru konstrukcí.

AUTOŘI: Bc. Jan Urbánek, Ing. Pavel Heinrich
GRAFICKÉ PODKLADY: HELUZ s.r.o.

Obr. 3 Čisté provedení hrubé stavby s použitím doplňkových cihel a překladů pro montáž vnější stínicí techniky