Zpět na materiály, výrobky, technologie

Hydroizolace nádrží v čistírnách odpadních vod

8. července 2022
PR článek

Základními funkcemi hydroizolačních systémů v nádržích ČOV jsou sekundární ochrana proti průsakům vody a chemikálií do betonové konstrukce a proti průsakům pracovními spárami, trhlinami a prostupy a ochrana samotné betonové konstrukce. Hydroizolační membrána zvyšuje odolnost proti působení vody, chemikálií, abrazi, erozi, a tím prodlužuje životnost betonu.


Co se týče materiálových vlastností membrán, nejdůležitější jsou především chemická odolnost vůči agresivní odpadní vodě a schopnost přemosťování dodatečně vzniklých trhlin.

Selhávání konvenčních hydroizolačních systémů

Při sanacích nádrží ČOV se setkáváme s typickými poruchami způsobenými malou chemickou odolností a absencí schopnosti přemostit trhliny. Ztrácí se tak jak hydroizolační, tak ochranné funkce, což vede k zrychlené degradaci podkladního betonu často již po několika letech provozu. Cementové stěrky bývají nejčastěji poškozeny v oblasti kolísání vodní hladiny z důvodů vyluhování, celoplošně jsou také namáhány síranovou korozí. V případě krytých, nedostatečně ventilovaných nádrží jsou paradoxně nejvíce poškozeny plochy v nadvodní části. V případě chemicky odolných systémů na bázi syntetických pryskyřic často dochází ke vzniku puchýřů, trhlinek propsaných z podkladu a také k odlupování membrány od penetračního nátěru. Na vině je především aplikační náročnost, kdy je třeba respektovat intervaly pro další vrstvy, maximální vlhkost podkladu, teplotní a vlhkostní podmínky vzduchu, rosný bod apod. Nelze ovšem vinit pouze zhotovitele izolačních prací, protože ti jsou nezřídka investory tlačeni k provádění prací i za nevhodných podmínek.

Řešení pro agresivní prostředí

Společnost Master Builders Solutions představila v roce 2017 unikátní ochranný a hydroizolační systém MasterSeal 7000 CR založený na technologii Xolutec®. Materiálová báze Xolutec® je výsledkem vývoje pokročilých polyuretanových (PU) a polyurea (PUA) materiálů. Cílem vývoje bylo vyřešit problém nízké životnosti hydroizolačních systémů v náročných podmínkách.

Xolutec® kombinuje jedinečným způsobem pojiva a doplňkové chemické látky. Optimalizací mezifázových interakcí mezi vysoce zesíťovanými bloky pojiva a samostatně tuhnoucími minerálními částmi vzniká organicko-minerální materiál o vysoké hustotě s mimořádnými vlastnostmi. Xolutec® je jako jediný pryskyřičný systém tolerantní k vlhkosti a k proměnným podmínkám na stavbě, čímž značně rozšiřuje rozsah aplikace a snižuje potenciál pro prodlevy a poruchy.

Vlastnosti systému

Vysoká odolnost systému MasterSeal 7000 CR vůči oděru a biogenní síranové korozi jej předurčuje pro použití do náročných podmínek v nádržích ČOV, vyhnívacích nádrží nebo kanalizací. Schopnost systému přemosťovat statické a dynamické trhliny i při velmi nízkých teplotách chrání beton před průsakem agresivních chemikálií trhlinami. Systém je schopný přemostit dodatečně vzniklé trhliny až do šíře 0,7 mm, čímž je zajištěna hydroizolace a ochrana betonu i v případě rozvoje trhlin v průběhu provozu konstrukce.

Skladba systému MasterSeal 7000 CR:
1. Základní nátěr na bázi Xolutec® – ­MasterSeal P 770, tloušťka 0,25 mm, spotřeba 0,3 kg/m2.
2. Membrána na bázi Xolutec® – MasterSeal M 790, tloušťka 0,7-0,8 mm, spotřeba 0,8-1 kg/m2.

MasterSeal 7000 CR výborně zakotvuje na oceli a betonu prostřednictvím základního nátěru MasterSeal P 770, který je tolerantní vůči vysoké vlhkosti betonu. Dva odstíny membrány MasterSeal M 790, červená a šedá, umožňují bezpečnou dvouvrstvou aplikaci i v prostředích se špatnou viditelností. MasterSeal 7000 CR je vhodný pro vodorovnou, svislou a stropní aplikaci ve vnitřním i venkovním prostředí. Nanáší se ručně válečkem nebo strojním nástřikem.

Oblasti použití

Systém MasterSeal 7000 CR nachází díky svým vlastnostem uplatnění v různých průmyslových oblastech, především při čištění odpadních vod a nakládání s chemikáliemi. V rámci ČOV je možné je použít pro:

  • vyrovnávací a neutralizační nádrže;
  • mechanické předčištění, usazovací nádrže;
  • aktivační a dosazovací nádrže;
  • nádrže terciárního čištění;
  • kalojemy a vyhnívací nádrže;
  • kanalizace, šachty;
  • záchytné jímky na chemikálie.

Od uvedení na trh v roce 2017 byl tento systém úspěšně aplikován na více než 60 čistírnách odpadních vod po celé Evropě. Mezi zdařilé aplikace v Česku lze zařadit např. průmyslovou ČOV v Unipetrolu Litvínov a komunální ČOV v Brně-Modřicích, Obříství, Liberci, Tanvaldu a Smržovce.

Rekonstrukce aktivační nádrže ČOV v Tanvaldu

V roce 2019 byla dokončena rekonstrukce kruhové aktivační nádrže v rámci areálu ČOV Tanvald. Povrch železobetonové konstrukce byl sanován cementovou reprofilační maltou, která byla aplikována nástřikem do bazaltových výztužných sítí. Na základě požadavku dlouhého intervalu následné opravy byl jako hydroizolační systém zvolen MasterSeal 7000 CR. Aplikace probíhala za klimaticky nepříznivých podzimních podmínek. Přesto se podařilo celý systém aplikovat bez poruch. V rámci údržby v roce 2020 byla nádrž vypuštěna, opláchnuta tlakovou vodou a ověřen stav sanované konstrukce po roce provozu. Další kontrola proběhla v roce 2021 a nebyly zjištěny žádné poruchy typické pro pryskyřičné membrány (trhliny, puchýřky, loupání, sprašování apod.).

Závěr

Uplatňování pokročilých vysoce odolných systémů je v západní Evropě již standardem. Také v Česku se čím dál tím častěji posuzují investiční náklady na opravy nádrží v ČOV s přihlédnutím na náklady celého životního cyklu. Klíčem k omezení plýtvání prostředky je výběr spolehlivého dodavatele prací a volba vhodného sanačního a hydroizolačního systému. 

Autor:
Ing. Petr Martínek
Master Builders Solutions CZ s.r.o.