Zpět na osobnosti, rozhovory

Historie českého odborného školství - II. díl, SPŠ stavební Josefa Gočára

21. října 2012
Ing. Ladislav Stočes

Pražskému průmyslovému školství je letos 175 let. Jubileum se slaví na třech nynějších středních průmyslových školách v Praze - Střední průmyslové škole strojnické v Betlémské ulici, na Masarykově střední škole chemické v Křemencově ulici a na Střední průmyslové škole stavební Josefa Gočára, které je věnován tento druhý díl seriálu.


Historie SPŠ stavební Josefa Gočára

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára je jednou ze tří pokračovatelek pražského průmyslového školství založeného v roce 1837. Strojnickým, chemickým a stavebním předmětům se začalo v roce 1837 vyučovat společně, v jedné budově. Do roku 1945 všechny tři školy sídlily v Betlémské ulici v Praze 1. Oddělení stavební bylo umístěno ve druhém patře.

V roce 1945 se stavební škola přestěhovala do Zborovské ulice na Smíchově v Praze 5. V roce 1951 se oddělil obor geodézie a vznikla dnešní SPŠ zeměměřická v ulici Pod Táborem v Praze 9. O pět let později se oddělily také obory dopravních a vodohospodářských staveb a vznikla dnešní VOŠ a SPŠ stavební v Dušní ulici v Praze 1.

Budova ve Zborovské ulici postupně přestávala funkčně i kapacitně vyhovovat a v polovině sedmdesátých let byl vytvořen investiční záměr a byla vybrána vhodná stavební parcela pro novou stavbu školy. Při 150. výročí školy v roce 1987 se již konal slavnostní poklep na základní kámen nové budovy v Praze 4 na Pankráci, postavené přímo pro účely průmyslové školy stavební. Byly navrženy nejen moderní kmenové učebny, ale i odborné pracovny a laboratoře. Počínaje 1. zářím 1993 začala v nové budově výuka a od toho data nese škola čestný titul SPŠ stavební Josefa Gočára. Nazvána je po význačném českém architektovi, který ve škole v roce 1902 maturoval. Byla to šťastná volba, neboť Josef Gočár byl vyhlášen největším českým architektem 20. století. Škola má vysoký kredit - označení absolventa dříve ?ze Zborovské?, v současnosti ?z Gočára?, je u odborné veřejnosti pojmem.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 10/2012).