Zpět na informační servis

Greendeal s sebou přinese další zdražení nemovitostí

31. května 2022
Text redakce

Ze Studie developerských společností H1/2022 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o. vyplývá: tři čtvrtiny dotázaných developerů souhlasí se zavedením plánu Zelená dohoda pro Evropu. Polovina dotázaných vnímá Zelenou dohodu jako důležitou a prospěšnou. Podle více než poloviny dotázaných Zelená dohoda k hospodářskému růstu nepřispěje.

Se zavedením plánu Zelená dohoda pro Evropu souhlasí na 74 % dotázaných developerů. S jeho zavedením naopak nesouhlasí 26 % dotázaných. „Green Deal povyšuje energetickou úspornost na jeden z nejvyšších zájmů společnosti. Patří do něj i maximalizace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, která přispěje k větší energetické nezávislosti na dodávkách ropy a plynu. To je patrné u nové výstavby, kde je kladený silný důraz na energetickou úspornost: využití obnovitelných zdrojů zde minimalizuje spotřebu energie např. na vytápění.“ uvádí možné výhody takové výstavby Jan Řežáb, majitel a zakladatel společnosti JRD Group a.s.

Zavedení Zelené dohody pro Evropu vnímá 50 % dotázaných developerů jako důležité a prospěšné. Dalších 14 % jako nedůležité a zbytečné. Zbylých 36 % uvádělo také jiné možnosti, než jsou výše uvedené, mezi které patří především názory, že je toto zavedení příliš rychlé, že může ohrožovat konkurenceschopnost firem, nebo že se jedná o špatnou alokaci zdrojů. „Vidím především výhody pro všechny: lepší materiály, nižší spotřebu energie, vlastní výrobu energie a lepší bydlení pro všechny. Evropa byla napřed ve srovnání se zbytkem světa, proto bychom měli hrát vedoucí úlohu v tomto směru i nadále.“ to pozitivně vidí Luis Sergio Castro, Managing Director společnosti LAUFEN CZ s.r.o.

Podle 43 % dotázaných developerů by mohla Zelená dohoda pomoci hospodářskému růstu a mohla by pomoci vytvořit nová pracovní místa. Nicméně podle zbylých 57 % dotázaných Zelená dohoda k hospodářskému růstu nepřispěje.

Více než polovina dotázaných developerů neočekává, že Zelená dohoda pro Evropu přispěje k urychlení renovace bytového fondu (55 %). Přínos pro tuto renovaci očekává pouze 45 % dotázaných.

Regulace výstavby a přísnější pravidla pro výstavbu budou mít dopad na vyšší ceny nemovitostí pro klienty podle 76 % dotázaných developerů. Podle dalších 10 % dotázaných mohou vést také ke snížení nabídky nemovitostí. Dalších 7 % dotázaných se domnívá, že dojde ke zvýšení ceny stavebních materiálů. Dalších 7 % dotázaných se domnívá, že mohou nastat i jiné dopady, mezi které patří např. tendence klientů stěhovat se dále z centra měst, nebo že se sníží jejich zájem o nemovitosti.

Nakolik je enviromentální udržitelnost prioritou pro developery, hodnotili dotázaní na škále 0–10 bodů, kde 0 = nízká priorita a 10 = vysoká priorita. Výsledné hodnocení bylo 5,7 bodu. Developeři také hodnotili na stejné škále, nakolik jejich klienti ocení environmentálně udržitelné projekty. Toto ohodnotili 4,4 body z 10 možných (1 = neocení vůbec a 10 = velmi ocení). Klientům se podle developerů prodraží nemovitosti kvůli Zelené dohodě v průměru o 17 %.

Dotační programy na enviromentální udržitelnost projektů čerpalo 17 % dotázaných developerů. Zbylých 83 % takové dotace nečerpalo.

zdroj: ceec.eu