Zpět na materiály, výrobky, technologie

Generální opravy fasádních zateplovacích systémů

26. března 2010
Petr Müller

V České republice bylo zatepleno od počátku 90. let již mnoho milionů metrů čtverečních fasád. V závislosti na kvalitě provedení, stejně jako na jakosti použitých produktů, mohou zateplené fasády vykazovat různé závady a nedostatky nebo poškození.

Autor:Oprava nátěrem fasádní barvou je estetická úprava, vhodná pro nepoškozený systém, jeho zkrášlení a oživení, jakož i ochranu proti srážkové vlhkosti. V okamžiku, kdy fasáda vykazuje praskliny, trhliny či jiné závady, již s tímto řešením nevystačíme. Sejmutí celého stávajícího zateplovacího systému a jeho následná likvidace jsou operace časově a finančně náročné, a tak pokud jsme nechtěli zateplovací systém zcela odstranit, byla doposud jedinou možností celoplošná aplikace tzv. ztužující vrstvy (sklotkanina + tmel), kde tmel musel obsahovat vyšší podíl organických pojiv pro dostatečnou adhezi ke stávající, většinou disperzní tenkovrstvé omítce. Toto řešení však významně zhoršuje difúzi vodních par celého systému.

Patentovaný sanační systém RETEC 700
Nová patentovaná metoda RETEC 700 nyní nabízí možnost ekonomické a čisté sanace fasádních zateplovacích systémů, kdy se přeměňují staré, poškozené zateplovací systémy bez destrukce staré fasády na trvanlivé, opět funkční. Vyfrézováním staré fasády se uvolní povrch a nanesením difúzních minerálních systémových komponentů mohou provlhlé konstrukce vyschnout a tím opět rozvinout svůj původní izolační účinek.
Z konstrukčně-fyzikálního hlediska se tak metodou RETEC 700 přeměňují poškozené a relativně parotěsné a organickým pojivem vázané systémy na systémy difúzně otevřené, s optimální životností.

Výhody
? trvalá sanace stávajících kontaktních zateplovacích systémů;
? žádná demontáž/bourání stávajících zateplovacích systémů;
? žádná likvidace starého zateplovacího systému;
? minimální časové nároky;
? kombinace s difúzně otevřenými systémovými produkty;
? nevyžaduje od realizační firmy žádné nadstandartní znalosti či vybavení;
? umožňuje dodatečné doplnění/navýšení stávající izolace.

Komponenty systému

  • Stávající poškozený či starý zateplovací systém.
  • Vyfrézovaná čtvercová síť pravidelných drážek o tlouštce 8 mm a hloubce min. 3 mm.
  • Sanační tmel Retec 700 ? celoplošná aplikace v tlouštce 6?8 mm.
  • Hrubá sklotextilie s oky 9x9 mm a gramáží 178.
  • Polyamidové závitové hmoždinky s ocelovým vrutem 4 ks/m2.
  • Finální vrstva penetračního nátěru a fasádní silikátové nebo brizolitové omítky.

Postup aplikace
Do ještě měkké horní třetiny opravné hmoty se uloží výztužná skleněná síťovina R 178. Síťovinu překládat s přesahem min. 100 mm. Diagonální výztuhy se provedou u otvorů pro okna a dveře. U rohů a hran se přehne o 200 mm. Povrch fasády je otryskán vysokotlakým mycím zařízením. Nepevné a nesoudržné části se odstraní.

Weber.therm retec? 700

Dále se řezným kotoučem vytvoří drážky po celé fasádě ? vodorovně a svisle, o rozměrech od 150x150 do 300x300 mm. Šířka spáry je cca 5?7 mm. Hloubka průniku do izolačního materiálu je cca 5 mm. Řezáním zjištěná nesoudržná místa se odstraní. Uvolněné izolační desky jsou nahrazeny. Zaprášený povrch je třeba znovu omýt.

Weber.therm retec? 700

Ruční nebo strojní nanesení na drážkovanou a čistou plochu fasády celoplošně 6?8 mm silnou vrstvou Weber.therm retec? 700 opravné hmoty. Opravnou hmotu upravit zubovým hladítkem 10x10 mm.

Weber.therm retec? 700

Do ještě měkké horní třetiny opravné hmoty se uloží výztužná skleněná síťovina R 178. Síťovinu překládat s přesahem min. 100 mm. Diagonální výztuhy se provedou u otvorů pro okna a dveře. U rohů a hran přehnout o 200 mm.

Weber.therm retec? 700

Připevnit 4 ks šroubovacích hmoždinek na 1 m2 plochy, přes skleněnou síťovinu do podkladu. Kotevní délka pro běžné zdivo je 70 mm, pro pórobeton 120 mm. Opravná hmota ještě musí být otevřená ? živá.

Weber.therm retec? 700

Hmoždinka s vrutem musí být přesazena tak, aby výztužná skleněná síťovina byla jemně zatlačena.

Weber.therm retec? 700

Bezprostředně po osazení hmoždinek je nutné zatření talířů hmoždinek opravnou hmotou Weber.therm retec? 700.

Weber.therm retec? 700

Po úplném vyschnutí základní vrstvy se provede penetrační nátěr pod příslušnou omítku. Po cca 24 hodinách vyschnutí naneseme omítku Weber Terranova a ihned strukturujeme. U brizolitových omítek se musí základní vrstva vodorovně strukturovat hřebenovým hladítkem, přičemž musíme dbát na to, aby sklotextilní výztuha neležela volně.

Weber.therm retec? 700

Autor: Petr Müller
produktový manažer, Saint-Gobain Weber Terrranova, a.s.

replica horloges rolex