Zpět na osobnosti, rozhovory

František Kavalír, I. díl

1. června 2020
Petr Zázvorka

Významný český architekt, majitel stavební firmy, stavitel a publicista patřil k žákům Jana Kotěry, kteří se podíleli na vývoji české architektury. Spolu s nimi prošel stylem secese a po období tvorby v duchu moderního klasicismu se podílel na stavbě funkcionalistických vil, například Výstavní kolonie v Praze na Babě. Firma V. a F. Kavalírové patřila k renomovaným stavebním firmám, která kromě realizací návrhů svých majitelů stavěla řadu staveb navržených význačnými českými architekty, jako byli Josef Gočár, František Roith nebo Pavel Janák.

Autor:


Pracoval téměř třicet let jako redaktor a posléze vedoucí tiskového odboru firem Vodní stavby Praha a Zakládání staveb. Od vzniku časopisu Stavebnictví je členem jeho redakce, kde mimo jiné vede rubriku Osobnosti stavitelství. Svůj dlouhodobý zájem o historii stavebního odvětví promítl do stejnojmenné knihy vydané v roce 2016.

František Kavalír se narodil 6. října 1878 v Oseku u Rokycan, v rodině zedníka Františka Kavalíra a jeho manželky Terezie, rozené Holubové. Vystudoval strojní průmyslovou školu v Plzni a v letech 1904 až 1906 navštěvoval přednášky profesora Jana Kotěry (1871–1923) na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Ve svých  27  letech  založil vlastní projektovou a prováděcí stavební firmu, o rok později se spojil se svým starším bratrem Václavem (1869 –1911) a založili spolu firmu V. a F. Kavalírové. Ta byla úspěšná, účastnila se řady soutěží, bratři v nich dohromady získali více než třicet ocenění. Václav Kavalír zemřel již ve 42 letech, stavební  firma však  existovala i nadále.

Spolková činnost, publikace, rodina

František Kavalír působil v řadě společenských i odborných organizací a spolků – byl zakládajícím členem Společnosti architektů, spolku Za starou Prahu, spoluzakladatelem a předsedou uměleckého podniku Artěl, jehož cílem bylo vybudovat český  umělecký průmysl. Často publikoval své architektonické návrhy a realizace v odborných časopisech (Styl, Stavitelské listy, Stavba, Architektonický obzor) a po bratrově úmrtí byl i ředitelem rodinné stavitelské firmy. Bydlel na Malé Straně v Chotkově ulici, později na Smíchově. S manželkou Marií, rozenou Vlčkovou, měl  dceru Evu.

Období společné tvorby bratří Kavalírů

Výčet návrhů a realizací Františka Kavalíra je značný. Svědčí o vzrůstající úspěšnosti v řadě veřejných soutěží a rovněž o oblíbenosti jeho návrhů, zejména rodinných domů a vil u soukromých stavebníků, kdy projektant zároveň nabízel provedení stavby. Již v roce 1898 se František Kavalír přihlásil do soutěže na návrh rozšíření radnice v Kolíně, z let 1906 až 1908 pochází návrh bratří Kavalírů na Okresní hospodářskou záložnu na Zbraslavi (kde sice Kavalírové získali II. místo, jejich návrh však byl proveden). V Lysé  nad Labem  navrhli a postavili v roce 1907 jednopatrový dům učitele A. Škody, roku 1908 zvítězili v soutěži  na spořitelnu ve  Dvoře  Králové  nad Labem. Z let 1908 až 1909 pochází návrh a realizace nájemního domu s tělocvičnou č. p. 1163/XVI v dnešní Vrázově ulici na Smíchově, v roce 1909 na Zbraslavi stavěli rodinné domky na pozemku statkáře J.  Vlčka.  Nájemní  domy  s  prvky geometrické secese stavěl František  Kavalír v roce 1910 v Praze-Dejvicích (jde o dvojdům v Bubenečské ulici a dům v Jaselské  ulici č. p. 282, 283 a 291. Současně v letech 1908 až 1909 navrhoval František Kavalír v Českých Budějovicích tehdy luxusní hotel Grand se secesními prvky (tento hotel je dodnes v provozu). Na Zbraslavi realizoval v uvedeném roce také adaptaci domu č. p. 3 (Nová Hospoda), v Záběhlicích stavěl rodinný dům továrníka K. Stárka a na Smíchově nájemní dům  s  dílnami (č. p.1192/XVI). V roce 1910 stavěla firma bratří Kavalírů v Mýtu u Rokycan hotel Bělohlávek  se  statkem,  v  Radešovicích  u Říčan  obytný dům F. Mišky a v Sobotce obecní dům.

Flečkova vila

Umělecké  snahy  bratří Kavalírů vyvrcholily v navrhování a realizaci soukromých obytných domů se secesními prvky,  kdy se ve výzdobě inspirovali rozličnými tvary přírody. V Hořicích (Riegrova č. p. 950) navrhli a postavili v roce 1910 secesní  vilu pro manželku JUC. Eugena Flečka. Návrh domu odpovídal základním tezím secesní architektury, kdy vnější podoba stavby má odpovídat jejímu uspořádání a konstrukci [3, str. 14]. Půdorys  domu,  který  kopíruje ostrý úhel rohové parcely,  připomíná tvarem  křídla motýla. Vnitřnímu uspořádání dominuje hlavní osa parcely, totožná s osou domu a s hlavním vstupem z ulice,  která pokračuje vstupem do domu a dále schodištěm ukončeným v patře v kruhovém výklenku ložnice.

Vysoká  hala s  galerií dřevěného schodiště je prosvětlena vitrážovým oknem s motivy ptáků a kruhovými  okýnky  ve stropním vikýři. V pravém křídle domu je umístěna kuchyň, lázeň a ložnice dětí, v levém křídle je místo  pro prostornou jídelnu se zimní zahradou. Stěny jídelny jsou obloženy dřevem v šedé barvě, do stěny je zabudována rohová prosklená  vitrína. Nad  galerií schodiště je pokoj s balkonem, komora s šatnou upravená na ložnici a zasklená lodžie. Dům často měnil majitele a chátral, byl však současným  majitelem obnoven do stavu blízkého tomu původnímu.

Období před rokem 1914

Po úmrtí staršího z obou bratrů pokračoval František  Kavalír ve vedení firmy i v účasti na soutě žích a v realizaci návrhů s obdivuhodnou pracovitostí. Po roce 1911 stavěl na Hřebenkách na pražském Smíchově řadu rodinných domů a vil, poznamenaných stylem pozdní geometrické secese a moderny, odpovídající požadavkům  movitějších  stavebníků  (např. č. p. 1243/XVI, dvojvilu 1196, 1187/XVI , č. p. 1304/XVI). Na Žižkově stavěl téhož  roku  společenský  dům obce,  v  Sobotce obecní  dům se stravovnou a v ulici Na baště sv.  Ludmily  č. p. 252/IV  v Praze na Hradčanech secesní  rodinný a nájemní dům. Ve stejné době budovala jeho firma kanalizaci na Malé Straně u domu č. p. 568/III na pražském Josefově, v Bílkově ulici č. p. 132 navrhoval František Kavalír nájemní dům (1910–1913) a v ulici Na Václavce č. p. 175/XVI na pražském Smíchově vilu Klavírku (1912).

V  letech  1912–1914  proběhla výstavba secesní radnice v Humpolci, z roku 1913 je výstavba dílen a garáží při č. p. 446/I v Jilské ulici na Starém Městě pražském. O rozmanitosti prací stavební firmy a její ho majitele  svědčí například restaurování hlásky na hradu Orlík (1913 až 1918), dům v Nádražní ulici v Pelhřimově (1913), úprava interiérů v domě č. p. 648/II ve Štěpánské  ulici na Novém Městě pražském v roce 1914, tamtéž návrh na přestavbu Ringhoferova  paláce  v Jindřišské  ulici č.  p. 1511/II  na banku (1914 až 1920). Před vypuknutím 1. světové války stačil ještě František Kavalír navrhnout a postavit nájemní dům v ulici U Průhonu č. p. 1201/VII (1914) v pražských Holešovicích.

Pováltvorba, pozdní secese, art deco

Krátce po válce se  podle Kavalírova návrhu stavěly nájemní domy č. p. 326 až 333 v Píseckého  ulici v pražských Košířích. V roce 1918 firma bratří Kavalírů rozšiřovala areál Mlýny a pekárny Odkolek v pražských Vysočanech (Ke Klíčovu č. p. 56, 256, 816) o sedm nových pecí (areál totiž rok před tím v yhořel). V současnosti je stav této zajímavé průmyslové stavby postavené roku 1912 v duchu wagnerovské moderny ohrožen devastací, i přesto, že byla její administrativní budova vyhlášena kulturní památkou.

V roce 1920 byl zakoupen soutěžní  návrh Františka Kavalíra na stavbu  činžovního domu v Bubenči. Roku 1921 navrhovala a v roce 1922 provedla jeho firma nástavbu 2. patra nad vjezdem  do dvora nájemního domu č. p. 1406/II na nároží ulic Hálkovy 2 a V tůních 4 na Novém Městě pražském pro knihtiskárnu Dr. Eduarda Grégra, která patřila k největším v republice. (Po poválečném znárodnění  firmy v ní v roce  1960  vznikl podnik Polygrafia, vybavený moderními ofsetovými stroji, v roce 1993 byl dům vrácen rodině Grégrů.)

Do roku 1922 je datováno sjednocení domů č. p. 937 a 1510/II v nároží Jindřišské ulice a dnešní ulice Politických vězňů  pro potřeby Banky stavebních živností a průmyslu, rovněž na Novém Městě pražském. Roku 1922 projektoval rodinný dvojdomek č. p. 1397/XVI v ulici Nad Santoškou na Smíchově. Ve stylu art deco navrhl a v letech 1922 až 1923 postavil rodinný dům malíře a grafika Tavíka Františka Šimona v ulici V Tišině č. p. 483/XIX v Praze 6 – Bubenči, zdobenou freskami jejího majitele (dům v současnosti  slouží jako Velvyslanectví  Alžírské  demokratické a lidové republiky), ve stejné době jeho firma řešila modernizaci dvorních traktů paláce Metro (č. p. 961/II) na Národní třídě na Starém Městě pražském.

Zdroje:
[1] BERAN, Lukáš a Vladislava VALCHÁŘOVÁ, eds. Pražský industriál. Praha: ČVUT, 2005.
[2] František Kavalír. In: www.wikipedia.org [on-line]. Editováno 7. 1. 2020 [cit. 2020-05-25].
[3] DVOŘÁČEK, Petr. Architektura českých zemí. Secese. Praha: Levné knihy, 2005.
[4] LUKEŠ, Zdeněk. Praha moderní I. Velký průvodce po architektuře. 1900–1950 / Historické centrum. Litomyšl: Paseka, 2012.
[5] LUKEŠ, Zdeněk. Praha moderní II. Velký průvodce po architektuře. 1900–1950 / Levý břeh Vltavy. Litomyšl: Paseka, 2013.
[6] LUKEŠ, Zdeněk. Praha moderní III. Velký průvodce po architektuře. 1900–1950 / Pravý břeh Vltavy. Litomyšl: Paseka, 2014.
[7] LUKEŠ, Zdeněk. S vášní pro architekturu až do hrobu. Opomenutý mistr secese i představitel meziválečného funkcionalismu. Lidovky.cz [on-line]. © 2020 MAFRA, a.s. [cit. 2020-05-25].
[8] MÍKA, Zdeněk. Dějiny Prahy v datech. Praha: Panorama, 1989.
[9] NOVÝ, Otakar. Česká architektonická avantgarda. Praha: Prostor, 1998.
[10] Sokolská bouda. In: www.wi- kipedia.org [on-line]. Editová- no 11. 12. 2019 [cit. 2020-05-25].
[11] Osada Baba. In: www.wiki- pedia.org [on-line]. Editováno 1. 4. 2020 [cit. 2020-05-25].
[12] POCHE, Emanuel a kol. Praha našeho věku, architektura, sochařství, malířství, užité umění. Praha: Panorama, 1978.
[13] Stavba, měsíčník pro stavební umění. 1928–1929, roč. VII. Vyd. Klub architektů v Praze.
[14] Styl, časopis pro architekturu, stavbu měst a umělecký průmysl. 1926–1927, roč. VII. Vyd. Společnost architektů v Praze.
[15] Styl, časopis pro architekturu, stavbu měst a umělecký průmysl. 1927–1928, roč. VIII. Vyd. Společnost architektů v Praze.
[16] ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing, 1995.
[17] VEVERKA, Přemysl a kol. Slavné pražské vily. Praha: Foibos, 2007.
[18] VLČEK, Pavel a kol. Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academia, 2004.
[19] VLČEK, Pavel a kol. Slavné stavby Prahy 5. Praha: Foibos, 2005.
[20] ZÁZVORKA, Petr. Osobnosti stavitelství. Praha: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. (ISBN 978-80-87438-79-4) a Národní památkový ústav (ISBN 978-80-7480-060-3), 2016.
[21] ZÁZVORKA, Petr. František Roith. Stavebnictví. 2020, roč. XIV, č. 4, str. 8–11. Praha: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.