Zpět na stavby

Energetická spotřeba budov - dogmata a fakta

6. ledna 2012
doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc.

Budovy postavené v EU spotřebovávají přibližně 40 % veškeré energie, mají 30% podíl na produkci emisí CO2 a vytvářejí přibližně 40 % všech odpadů.


S touto větou v různých obměnách se setkáváme na každém kroku, používají ji novináři, autoři odborných článků i diskutéři na nejrůznějších fórech a samozřejmě politici. Nechybí však ani v dílech renomovaných odborníků. Na mezinárodní konferenci Tepelná ochrana budov 2011 (v květnu ve Vysokých Tatrách na Slovensku) se vyskytla v několika příspěvcích. Nevím, zda se některý z autorů zamyslel nad tím, je-li to možné, je-li to pravda, existuje-li někde výpočet či jiný důkaz tohoto na první pohled podezřelého tvrzení, které ovlivňuje chování vlád a též ekonomiku a životní prostředí evropských států. Pokusme se o analýzu, z níž by vyplynulo potvrzení, nebo vyvrácení tohoto dogmatu alespoň v podmínkách ČR.

Nosným tématem je energetická spotřeba budov v EU. Položme si tedy otázku: Jakou energii spotřebovávají budovy postavené v EU? Zřejmě budeme uvažovat o energii spojené s provozem a údržbou budov. Především to tedy bude energie nutná k vytvoření příznivého vnitřního klimatu, tj. energie potřebná k vytápění, případně chlazení. Potřebné množství této energie přímo souvisí se stavebním provedením budovy, s jejím tvarem, polohou a kvalitou obvodového a střešního pláště. Nazývejme ji dále energií ovlivnitelnou, rozumí se stavebním provedením. Další energetická spotřeba již souvisí s aktivitami provozovanými v budově. Pokud jde o obytnou budovu, pak je to příprava teplé vody, vaření, praní, osvětlení, úklid, provoz nejrůznějších spotřebičů, bazénů, saun, co se veřejné budovy týče, jsou to kancelářské stroje a technologická zařízení (lékařská technologie, informační technologie, divadelní technologie, prodejní technologie, stravovací technologie apod.). Tuto energii budeme nazývat energií neovlivnitelnou - rozumí se opět z pohledu stavebního provedení.

Podíl neovlivnitelné energie z celkové spotřeby se značně různí podle intenzity užívání bytu (počet obyvatel v bytě) a podle úrovně a zájmů jeho uživatelů (vybavenost elektrickými spotřebiči a vlastním technickým zařízením budovy). V průměru lze uvažovat, že z celkové spotřeby energií přísluší 70 % energii ovlivnitelné (vytápění), 20 % energii spotřebované na ohřev teplé vody a vaření a 10 % na ostatní spotřebu.

V úvodu citovaná věta je používána jako argument ke zkvalitnění tepelně technických vlastností budov. V naší analýze tedy budeme zkoumat zejména tu část energetické spotřeby budov, kterou můžeme tepelně technickými vlastnostmi budovy ovlivnit, což je v podstatě pouze energie potřebná k vytápění, případně chlazení.

Celý článek naleznete v archivu čísel (č. 01/2012).