Zpět na informační servis

DŘEVOSTAVBY

26. února 2018
Text redakce

Ve středu 28. března 2018 a ve čtvrtek 29. března 2018 proběhne na VOŠ Volyně XXII. ročník odborného semináře ?Dřevostavby?.

Pro letošní ročník je připraveno téměř 40 přednášek, se kterými vystoupí přední odborníci z výrobní a projekční sféry z Kanady, Finska, Německa, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, Belgie a České republiky. Pro všechny účastníky bude zajištěn simultánní překlad do českého jazyka.

Seminář je určen pro projektanty, konzultanty, státní úředníky, architekty, investory, výrobce a širokou odbornou veřejnost.

Tematické okruhy:

  • Dřevo - surovina moderního člověka
  • Architektura dřevěných staveb v Kanadě a severní Evropě
  • Požární odolnost dřevěných konstrukcí
  • Materiály a polotovary používané pro dřevostavby
  • Normalizace při navrhování a realizaci dřevostaveb
  • Dřevostavby v českém a slovenském prostředí
  • Nízkoenergetické a pasivní domy ze dřeva
  • Příklady realizací dřevostaveb
  • Úspory energií, vytápění, ventilace, ekologické aspekty
  • Konstrukce, rekonstrukce, obnova a ochrana staveb ze dřeva

Bližší informace můžete získat na adrese:
VOŠ Volyně Resslova 440 387 01 Volyně tel.: 383 372 817, 383 457 030, fax.: 383 372 395, e-mail: skola@volyne.cz, www.vos.volyne.cz

Ve dnech 28. a 29. března 2018 se uskuteční na VOŠ Volyně již XXII. ročník odborného semináře
Seminář je určen projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb, řídícím pracovníkům resortu stavebnictví a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol, studentům a široké odborné veřejnosti. Seminář má poskytnout odborné veřejnosti informace o trendech použití dřeva, materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví, seznámit s konstrukčními systémy dřevostaveb a některými důležitými technickými a legislativními problémy při jejich řešení. Bude zaměřen též na oblast rekonstrukcí a obnovy dřevostaveb.
Přednášet budou přední podnikatelé a univerzitní učitelé z Kanady, Finska, Německa, Velké Británie, Rakouska, Slovenska, Švýcarska, Belgie a České republiky. VOŠ Volyně navazuje tímto seminářem na předchozích jednadvacet úspěšných ročníků. Škola se snaží o propojení vyššího studia s praxí a vysokými školami a věří, že toto spojení je jednou z podmínek rozvoje a zvyšování kvality vyššího odborného studia i rozvoje výstavby dřevostaveb.